Vad är skillnaden mellan enkla bilagor och SkyDrive-bilagor?

När du lägger till en bilaga i appen E-post kan du använda enkla bilagor eller SkyDrive-bilagor. Du är förmodligen vad vid att använda enkla bilagor. Filer läggs till i meddelandet och personen som tar emot det hämtar och öppnar dem. Filernas storlek räknas in i personens lagringsutrymme i inkorgen och det finns ofta en gräns för hur stora dessa filer kan vara.

SkyDrive-bilagor läggs inte direkt i meddelandet. De sparas i stället på SkyDrive i en ny mapp. När personen tar emot ett meddelande med SkyDrive-bilagor visas en förhandsgranskning av alla filer. Om filerna är foton går det att starta ett bildspel direkt från meddelandet. Om filerna är dokument går det att öppna filerna och börja redigera. Ändringarna sparas automatiskt. Mottagaren behöver inte logga in i SkyDrive, såvida hon inte vill ladda ned en stor fil eller en mapp med filer. Med SkyDrive-bilagor kan du bestämma om personen som tar emot en sådan kan redigera filen eller bara visa den, och bestämma om även andra personer ska få komma åt filen.

Här är en snabb översikt över de två bilagetyperna.

Enkla bilagor
SkyDrive-bilagor
 • En rekommenderad gräns om högst 25 MB per meddelande

 • Lagras i den andra personens inkorg

 • Ingen gräns för hur mycket som går att skicka per meddelande

 • Filerna lagras på SkyDrive och fyller inte upp mottagarnas inkorg

 • Snygg förhandsgranskningslayout och det går snabbt att starta ett bildspel

 • Dela och redigera ett dokument

 • Det går att ange vad mottagarna kan göra med filerna (visa, redigera o.s.v.)

I E-post används enkla bilagor som standard. Om du har foton, stora bilagor eller vill att mottagarna ska kunna redigera filen är det en god idé att byta till SkyDrive-bilagor. Så här gör du:

 1. Tryck eller klicka på appen E-post på Start.

 2. Tryck eller klicka på Ny.

 3. Svep upp från den undre kanten.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)

 4. Tryck eller klicka på Bifogade filer.

 5. Leta reda på filerna som du vill bifoga och svep sedan ned eller klicka på dem.

 6. Tryck eller klicka på Bifoga.

 7. Tryck eller klicka på Skicka med SkyDrive i stället.

 8. Skriv klart meddelandet och tryck eller klicka sedan på Skicka.