Vad hände med apparna på min dator?

Om du inte hittar en app eller skrivbordsapp, t.ex. Word, Excel eller andra Office-produkter som är installerade på datorn, kan du prova något av följande.

Söka efter en app och fästa den på Startskärmen

Om du brukar starta en app genom att trycka eller klicka på den från Start men inte längre hittar den där, ska du kontrollera att du inte har råkat ta bort den från Start.

Så här söker du efter och fäster en app på Start:

  1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
    (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

  2. Skriv namnet på den app som du vill hitta.

  3. Om du hittar appen i resultatlistan sveper du nedåt eller högerklickar på den och trycker eller klickar på Fäst på Start.

Installera appen från Windows Store

Om en app som du äger inte visas i sökresultatet kanske den är installerad på en annan dator och inte på den som du använder.

Så här installerar du en app som du äger från Windows Store:

  1. Öppna Windows Store genom att trycka eller klicka på Store på Startskärmen.

  2. Tryck eller klicka på Konto och sedan på Mina appar.

  3. Svep ned eller högerklicka på de appar som du vill installera för att markera dem och tryck eller klicka sedan på Installera.

Hämta appen från Store

Om appen inte finns med i listan Mina appar betyder det att du inte äger appen och du måste installera den från Store.

Obs!

  • Om du har köpt appen från Store, men inte ser den i Mina appar går du till faktureringshistoriken och kontrollerar att betalningen gått igenom. Appar som installeras innan en betalning har behandlats kan fungera ett tag och sedan sluta fungera. Mer information om hur du visar betalningshistoriken finns i Ändra betalningsmetoden för Windows Store och visa faktureringshistorik.

Appen är inte längre tillgänglig

I vissa fall kan en app tas bort från Windows Store för att den bryter mot användningsvillkoren. När detta händer får du ett e-postmeddelande om att appen inte längre är tillgänglig på Store. Appen visas fortfarande på datorn om du installerade den, men för att skydda dig fungerar den inte längre.

Obs!

  • Om du inte ser Konto har datorn inte den senaste uppdateringen för Store ännu. Svep i stället nedåt från den övre kanten av skärmen (eller högerklicka om du använder en mus) och tryck eller klicka på Dina appar.

Behöver du mer hjälp?