Varför hittar inte Windows min Bluetooth-enhet eller en annan trådlös enhet?

Här följer några tips som du kan prova om Windows inte hittar din trådlösa enhet, t.ex. en Bluetooth-enhet eller en skrivare i ditt nätverk. Om du har problem med en kabelansluten enhet läser du Vad händer om en kabelansluten enhet inte har installerats rätt?.

Visa alla

Använd Avancerad konfiguration av skrivare

Om du lägger till en skrivare kan du prova att använda Avancerad konfiguration av skrivare.

Så här lägger du till en skrivare i Avancerad konfiguration av skrivare

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck sedan på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, rör pekaren nedåt och klickar sedan på Sök.)

 2. Skriv Avancerad konfiguration av skrivare i sökrutan och tryck eller klicka på Avancerad konfiguration av skrivare.

 3. Gör något av följande:

  • Välj en skrivare i listan.

  • Tryck eller klicka på Skrivaren jag vill använda finns inte med i listan och ange skrivarens namn eller välj något av de andra alternativen.

 4. Tryck eller klicka på Nästa och följ anvisningarna på skärmen.

Kontrollera att Bluetooth är på

Om din dator kan ansluta till trådlösa enheter kontrollerar du att Bluetooth är på.

Obs!

 • Inställningssidan för Bluetooth visas inte om datorn inte har stöd för Bluetooth. Om du är säker på att din dator har stöd för Bluetooth och det inte finns någon inställningssida för Bluetooth tittar du i informationen som medföljde datorn eller på tillverkarens webbsida för instruktioner om hur du aktiverar Bluetooth-maskinvaran för din dator.

 1. Svep från den högra kanten av skärmen, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, rör pekaren nedåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Dator och enheter och sedan på Bluetooth.

 3. Aktivera Bluetooth.

Kontrollera att Bluetooth-enheter och andra trådlösa enheter är påslagna och kan identifieras

Slå på Bluetooth-enheten eller den trådlösa enheten och gör sedan så att den kan identifieras. Hur olika enheter konfigureras så att de kan identifieras varierar mellan enheter. Läs informationen som följde med Bluetooth-enheten eller gå till tillverkarens webbplats om du vill veta hur du gör enheten möjlig att identifiera.

Om enheten är utrustad med en knapp som aktiverar trådlös kommunikation kontrollerar du att den är påslagen. Knappen kan sitta på framsidan, baksidan eller sidan, och den kan vara liten och omärkt. Titta i informationen som medföljde enheten för att se om det finns en bild på var den sitter.

Kontrollera också att trådlös kommunikation är aktiverat och att flygplansläget är inaktiverat i Windows. Mer information finns i Varför kan jag inte ansluta till ett nätverk?.

Om du fortfarande har problem med att ansluta enheten kan du prova felsökaren för maskinvara och enheter för att åtgärda vanliga problem.

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck sedan på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, rör pekaren nedåt och klickar sedan på Sök.)

 2. Skriv Felsökning i sökrutan, tryck eller klicka på Felsökning och tryck eller klicka sedan på Maskinvara och ljud.

 3. Tryck eller klicka på Maskinvara och enheter och följ anvisningarna på skärmen. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

  Obs!

  • Om du vill vara säker på att du har de senaste felsökarna måste datorn vara ansluten till Internet.

Mer information om hur du lägger till enheter finns i Lägga till, ta bort och hantera enheter och skrivare.

Se till att din dator kan dela filer och enheter i ett nätverk

Kontrollera att Hitta enheter och innehåll är aktiverat i Datorinställningar för det nätverk som du är ansluten till om du vill söka efter och ansluta till enheter eller datorer i ett nätverk. Mer information finns i Söka efter datorer, enheter och innehåll i nätverket.

Du kan också aktivera delning genom att ansluta till en hemgrupp, vilket gör det enkelt att dela bilder, musik, video, dokument och skrivare med andra i hemgruppen.

Prova att använda en felsökare

För trådlösa enheter eller enheter som är anslutna till en hemgrupp kan du prova att köra en felsökare som kan åtgärda vissa vanliga problem.

Så här öppnar du felsökaren för hemgrupp

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck sedan på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, rör pekaren nedåt och klickar sedan på Sök.)

 2. Skriv Felsökning i sökrutan, tryck eller klicka på Felsökning och tryck eller klicka sedan på Nätverk och Internet.

 3. Tryck eller klicka på Hemgrupp och följ anvisningarna på skärmen. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

Så här öppnar du felsökaren för nätverk

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck sedan på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, rör pekaren nedåt och klickar sedan på Sök.)

 2. Skriv Analysera och reparera nätverksproblem i sökrutan och tryck eller klicka sedan på Analysera och reparera nätverksproblem.

Så här öppnar du felsökaren för maskinvara och enheter

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck sedan på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, rör pekaren nedåt och klickar sedan på Sök.)

 2. Skriv Felsökning i sökrutan, tryck eller klicka på Felsökning och tryck eller klicka sedan på Maskinvara och ljud.

 3. Tryck eller klicka på Maskinvara och enheter och följ anvisningarna på skärmen. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

Kontrollera att nätverksenheterna är på

Innan du försöker ansluta till en nätverksenhet, t.ex. en skrivare eller en annan dator, kontrollerar du att den är påslagen. Mer information om problem med nätverksanslutningen finns i Varför kan jag inte ansluta till ett nätverk?

Läs informationen från enhetens tillverkare

Se om informationen som medföljde enheten omfattar felsökningstips. Du kan även titta efter information och nya drivrutiner på supportsidorna på tillverkarens webbplats.

Leta efter svar i Microsoft-forumen

Om inget av dessa förslag hjälper dig att lösa problemet kan du gå till Community-sidan för maskinvara och enheter på Windows-forumet och få andra användares lösningar på problem med specifika enheter.

Behöver du mer hjälp?