Hur ändrar jag språk i mina Windows Essentials-program?

Alla Windows Essentials-program delar samma språkinställning, så om du ändrar språk för ett av dem, ändrar du språk för alla. Det finns 48 språk eller regionala inställningar. I de flesta fall måste du hämta och installera ett nytt språk innan du kan använda det.

Så här installerar du ett nytt språk och börjar använda det

  1. Stäng alla Windows Essentials-program.

  2. Klicka på Start knappen Start. Skriv LangSelector i sökrutan och klicka sedan på LangSelector -appen i resultatlistan.
  3. Notera aktuell språkinställning under Vilket språk vill du använda?. Klicka på pilen i listrutan och sedan på det språk du vill börja använda.

  4. Om språket du valt inte finns installerat än kontrollerar du att du är ansluten till Internet så att du kan hämta och installera det nya språket och klickar sedan på OK.

  5. Du kanske blir tillfrågad om du tillåter att programmet hämtas. Klicka på Ja.

  6. Installationsprogrammet för Windows Essentials installerar det nya språket. Det kan ta några minuter. Klicka på Stäng när det är klart.

  7. Öppna ett Windows Essentials-program och se om det nya språket visas.

Behöver du mer hjälp?