Ett eller flera Microsoft-program installerades inte. Vad beror problemet på?

Det finns flera orsaker till att ett fel eventuellt uppstår när du försöker installera Microsoft-program. Det kan bero på att datorn inte har tillräckligt med ledigt hårddiskutrymme, en brandvägg blockerar installationen, datorn uppfyller inte minimikraven eller en proxyserver förhindrar installationen. Prova något av följande felsökningstips eller klicka på felnumret som du fått för mer detaljerade anvisningar.

Visa alla

Kontrollera hur mycket ledigt hårddiskutrymme som finns på datorn

Det måste finnas minst 400 MB ledigt diskutrymme för att Windows Essentials ska kunna installeras ordentligt.

Så här kontrollerar du hårddiskutrymmet

 1. Klicka på Start-knappenStart-knappen och sedan på Dator.
 2. Kontrollera under Hårddiskar att det lediga utrymmet på enheten där du vill installera Windows Essentials är minst 400 MB.

Kontrollera brandväggsinställningarna

Om en brandvägg har installerats på datorn kontrollerar du att den tillåter att Windows Essentials installeras.

Mer information om hur du ändrar brandväggsinställningarna finns på brandväggens webbplats eller i dokumentationen till brandväggen.

Kör Diskrensning

Ibland kan det hjälpa att ta bort tillfälliga filer på datorn, och dessutom gör den åtgärden att det lediga utrymmet på hårddisken blir större.

Så här kör du Diskrensning

 1. Klicka på Start-knappenBild av Start-knappen, skriv Diskrensning i sökrutan och klicka sedan i resultatlistan på Diskrensning.
 2. Klicka på hårddisken du vill rensa i listan och sedan på OK.

 3. Ta bort följande filtyper genom att markera motsvarande kryssrutor på fliken Diskrensning i dialogrutan Diskrensning:

  • Hämtade programfiler

  • Tillfälliga Internetfiler

  • Tillfälliga filer

  • Tillfälliga offlinefiler

  • Offlinefiler

 4. Klicka på OK och sedan på Ta bort filer i meddelandet som visas.

Granska systemkraven

Datorn måste uppfylla vissa lägsta systemkrav för att det ska gå att installera Windows Essentials. Mer information finns på webbsidan om systemkrav.

Den senaste versionen av Windows Essentials kan inte köras på Windows Vista eller Windows XP.

Obs!

 • Om du har en tidigare version av Windows Essentials installerad och ett av programmen inte går att uppdatera på grund av ett fel kommer inget av programmen att uppdateras.

Kontrollera proxyinställningarna

Om datorn ingår i ett företagsnätverk och ett meddelande om att proxyinställningarna är fel visas, frågar du nätverksadministratören om proxyservern hindrar att Windows Essentials installeras. Om ett sådant meddelande visas och datorn inte ingår i ett företagsnätverk kontrollerar du proxyinställningarna.

Så här kontrollerar du proxyinställningarna

 • Klicka på Start-knappenBild av Start-knappen, skriv Internetalternativ i sökrutan och klicka sedan i resultatlistan på Internetalternativ.

Försök att installera Windows Essentials igen

Du kan ladda ned det gratis genom att gå till webbplatsen Windows Essentials .

Behöver du mer hjälp?