Hur kan jag förhindra att mitt barn besöker vissa webbplatser och chattar online?

Se till att barnet inte kan besöka vissa webbplatser eller chatta online genom att välja en filternivå på webbplatsen för Family Safety. Gör så här:


 1. Gå till webbplatsen för Family Safety på en valfri dator och logga sedan in med en förälders Microsoft-konto.

 2. Under namnet på det barn du ska ange webbfiltrering för klickar du på Redigera inställningar.

 3. Klicka på Webbfiltrering, markera Aktivera webbfiltrering och välj sedan nivå genom att flytta skjutreglaget. Inställningarna är mest restriktiva högst upp och mest tillåtande längst ned:

  • Markera Endast lista över tillåtna om du bara vill tillåta webbplatser som finns i listan Tillåt.

  • Markera Barnvänliga webbplatser om du vill tillåta webbplatser som finns i listan Tillåt samt i kategorin för barnvänliga webbplatser. Inställningen gör att webbplatser för vuxna, sociala nätverk, webbchatt och webbmejl blockeras.

  • Markera Allmänt om du vill tillåta webbplatser i listan Tillåt samt i kategorierna för barnvänliga och allmänna webbplatser. Webbplatser av allmänt intresse är sådana som inte tillhör andra kategorier, som sociala nätverk och innehåll för vuxna. Populära sökmotorer (men inte nödvändigtvis resultatlistorna i motorerna) är webbplatser av allmänt intresse. Inställningen gör att webbplatser för vuxna, sociala nätverk, webbchatt och webbmejl blockeras.

  • Markera Onlinekommunikation (grundläggande) om du vill tillåta webbplatser i listan Tillåt, i kategorierna för barnvänliga och allmänna webbplatser samt sociala nätverk, webbchatt och webbmejl. Inställningen blockerar webbplatser för vuxna.

  • Markera Varna vid pornografi om du vill tillåta alla webbplatser, men vill bli varnad innan du tillåter webbplatser med förmodat pornografiskt innehåll. Webbplatser i blockeringslistan är fortfarande blockerade.


Obs!

 • Du måste installera Family Safety-filter på alla datorer som barnen använder för att inställningarna för webbfiltreringen ska fungera.

 • Även om Family Safety använder den senaste tekniken, är inga system av den här typen 100 % tillförlitliga. Webbfiltrering är en teknik under utveckling, och det händer att en webbplats kategoriseras på ett annat sätt än vad en förälder eller en webbplatsleverantör skulle välja. Om en förälder eller utgivare anser att en webbplats felaktigt har blockerats eller tillåtits går det att rapportera det till Family Safety-teamet.

Du kan också blockera eller tillåta vissa webbsidor eller webbplatser för varje barn som övervakas av Family Safety (eller alla familjemedlemmar på en gång). Gör så här:

 1. Gå till webbplatsen för Family Safety på en valfri dator och logga sedan in med en förälders Microsoft-konto.

 2. Under namnet på det barn du ska ange webbfiltrering för klickar du på Redigera inställningar.

 3. Klicka på Listor för webbfiltrering.

 4. Skriv eller klistra in adressen till den webbplats som du vill tillåta eller blockera i textrutan http:// och klicka på Tillåt eller Blockera.

  Du kan tillåta eller blockera en webbplats för ett visst barn, för flera barn eller hela familjen genom att använda listrutan bredvid textrutan http://.

Behöver du mer hjälp?