Hur uppdaterar jag Family Safety-filtret?

Om du ändrar någon Family Safety-inställning, för endast ett barn eller för alla familjemedlemmar, så är det bra att uppdatera Family Safety-filtret så att den mest aktuella informationen används. Inställningarna för Family Safety-filtret uppdateras automatiskt vid vissa tillfällen, men om du märker att webbinnehållet inte filtreras som du vill eller om någon aktivitet inte apporteras som du förväntat dig kan du uppdatera Family Safety-filtret manuellt.

Family Safety-filtret uppdateras automatiskt när:

  • Ett barn personligen ber en förälder om lov att få se en viss webbplats. När föräldern loggat in med ett Microsoft-konto och klickar på Tillåt eller Blockera för den aktuella webbplatsen uppdateras Family Safety-filtret på den datorn.

  • En förälder med administratörsrättigheter loggar in på Family Safety, lägger till eller ändrar användarkonton som övervakas av Family Safety och sparar ändringarna.

Så här uppdaterar du Family Safety-filtret manuellt

  1. Logga in på datorn med ett Microsoft-föräldrakonto.

  2. Öppna Family Safety genom att klicka på Start Bild av knappen Start. Skriv Family Safety i sökrutan och klicka sedan på Family Safety i resultatlistan.
  3. Klicka på knappen Uppdatera i högra hörnet i dialogrutan Family Safety.


Behöver du mer hjälp?