Obs! Vissa e-postleverantörer har flyttats till nya e-postprotokoll för ökad säkerhet och tillförlitlighet. Dessa e-postleverantörer kanske inte längre fungerar tillsammans med Windows Live E-post.

Hur lägger jag till ett konto i Windows Live E-post?

Du kan få åtkomst till flera e-postkonton på ett och samma ställe om du lägger till dessa konton till Windows Live Mail.

Mer information finns i Hur importerar och exporterar jag e-post, kontakter och kalendrar med Windows Live Mail?

Visa alla

Så här lägger du till ett e-postkonto

 1. Öppna Windows Live Mail genom att klicka på Start Bild av knappen Start. Skriv Mail i sökrutan och klicka sedan på Windows Live Mail i resultatlistan.
 2. Klicka på Mail i det nedre, vänstra hörnet.

 3. Klicka på fliken Konton och sedan på E-post.

 4. Skriv in din e-postadress, ditt lösenord och ditt visningsnamn, och klicka sedan på Nästa.

 5. Följ eventuella anvisningar och klicka sedan på Nästa.

 6. Klicka på Lägg till ett annat e-postkonto om du vill lägga till fler konton eller klicka på Slutför om du vill börja använda Windows Live Mail.

Obs!

 • Om du vill lägga till ett Gmail-konto ändrar du Gmail-inställningarna så att POP- eller IMAP-åtkomst aktiveras innan du lägger till kontot.

 • Om du vill lägga till ett Yahoo!-konto måste du ha Yahoo! Mail Plus.

 • Om du uppmanas att ange serverinformation när du lägger till ett konto kan du titta på leverantörens webbplats eller kontakta deras kundtjänst och ta reda på vad du måste göra för att slutföra konfigurationen av e-postkontot.

Så här ändrar du e-postleverantörens serverinställningar

Titta efter serverinställningarna på e-postleverantörens webbplats.

 1. Öppna Windows Live Mail genom att klicka på Start Bild av knappen Start. Skriv Mail i sökrutan och klicka sedan på Windows Live Mail i resultatlistan.
 2. Klicka på e-postkontot som du vill ändra.

 3. Klicka på fliken Konton och sedan på Egenskaper.

 4. Klicka på fliken Servrar, ange informationen som du har fått av e-postleverantören och klicka därefter på OK.

  Du kan även behöva ändra information på fliken Avancerat.

Så här tar du bort ett e-postkonto

Innan du tar bort ett konto bör du kontrollera att de meddelanden som du vill spara är tillgängliga när du loggar in på webbversionen. Om du till exempel vill ta bort ett Yahoo!-konto loggar du in på http://mail.yahoo.com och kontrollerar att meddelandena finns där. Om några meddelanden bara finns i Windows Live Mail exporterar du meddelandena innan du tar bort kontot. Mer information finns i Hur importerar och exporterar jag e-post, kontakter och kalendrar med Windows Live Mail?

 1. Högerklicka på det konto som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort konto.Bild av kontonamn och snabbmeny
 2. Klicka på Ja för att bekräfta.

Så här lägger du till RSS-feed

Innan du börjar måste du kontrollera att du har webbadressen till den RSS-feed som du vill lägga till.

 1. Öppna Windows Live Mail genom att klicka på Start Bild av knappen Start. Skriv Mail i sökrutan och klicka sedan på Windows Live Mail i resultatlistan.
 2. Klicka på Feeds i det vänstra fönstret.

 3. Klicka på fliken Startsida och sedan på Feed.

 4. Skriv webbadressen till önskad RSS-feed och klicka sedan på OK.

  Om du vill visa feeden klickar du på RSS-feeden under Dina feeds.

Så här lägger du till en diskussionsgrupp

Innan du börjar måste du kontrollera att du har webbadressen till diskussionsgruppen (NNTP) som du vill lägga till.

 1. Öppna Windows Live Mail genom att klicka på Start Bild av knappen Start. Skriv Mail i sökrutan och klicka sedan på Windows Live Mail i resultatlistan.
 2. Klicka på fliken Konton och sedan på Diskussionsgrupp.

 3. Skriv ett visningsnamn och klicka sedan på Nästa.

 4. Skriv en e-postadress och klicka sedan på Nästa.

 5. Ange diskussionsgruppens server (NNTP), klicka på Nästa och sedan på Slutför. Listan över diskussionsgrupper hämtas.

 6. Välj en diskussionsgrupp i listan och klicka sedan på OK.

  Om du vill visa diskussionsgruppen klickar du på Diskussionsgrupper i det vänstra fönstret och sedan på diskussionsgruppen i listan.

Behöver du mer hjälp?