Hur redigerar jag foton?

Du kan använda redigeringsverktygen i Photo Gallery om du vill förbättra ett fotos komposition, exponering, detaljrikedom, färg och mycket annat. Det är dock inte alla filer som går att redigera.

Så här redigerar du foton

 1. Öppna Photo Gallery genom att klicka på Start Bild av knappen Start. Skriv Photo Gallery i sökrutan och klicka sedan på Photo Gallery i listan med sökresultat.

 2. Markera det foto eller de foton som du vill redigera och klicka överst på skärmen på fliken Redigera.

 3. Gör något eller flera av följande:

  • Korrigera ett foto eller en samling foton automatiskt genom att markera dem du ska redigera och sedan klicka på Justera automatiskt eller på ett av de andra redigeringsalternativen.

  • Redigera foton manuellt genom att dubbelklicka på ett foto så att det visas enskilt och sedan klicka på Finjustera.

  Obs!

  • Om du inte kan redigera ett foto i Photo Gallery kan det bero på något av följande:

   • Fotot är skrivskyddat i gruppen Attribut i egenskapsinställningarna. Om du vill ändra fotots skrivskyddade egenskap högerklickar du på fotot och väljer Egenskaper. Avmarkera Skrivskyddad i gruppen Attribut på fliken Allmänt och välj sedan Verkställ.

   • Fotot lagras på en skrivskyddad plats, till exempel en delad nätverksfil, en CD eller DVD, eller någon annan plats vars egenskaper inte kan ändras. Om du vill spara en kopia av fotot på datorn så att du kan redigera det dubbelklickar du på fotot och klickar på Redigera. Klicka sedan på Gör en kopia, välj en filtyp, välj en plats på datorn där du vill spara fotot och klicka på Spara.

   • Fotot har en filtyp som inte stöds. Det går inte att öppna eller redigera alla bildfiltyper i Photo Gallery. Om du vill spara en kopia av fotot och ändra filtypen till ett redigerbart format dubbelklickar du på fotot och klickar på Redigera. Klicka sedan på Gör en kopia, välj en filtyp, välj en plats på datorn där du vill spara fotot och klicka på Spara.

   • Fotot kan ha tagits bort eller flyttats efter att du valde det för redigering. Återställ fotot till dess ursprungliga plats och försök sedan på nytt.

Visa alla

Så här justerar du exponeringen manuellt

 1. Dubbelklicka på ett foto så att det visas enskilt och klicka sedan på Finjustera.

 2. Gör något eller flera av följande:

  • Justera ljusstyrkan genom att använda reglaget Ljusstyrka.

  • Justera kontrasten genom att använda reglaget Kontrast.

  • Justera skuggor utan att mellanton och högdagrar påverkas genom att använda reglaget Skuggor.

  • Justera högdagrar utan att mellanton och skuggor påverkas genom att använda reglaget Högdagrar.

  • Justera fotots vitpunkt och svartpunkt genom att flytta den vita och den svarta pilen under Histogram.

   Obs!

   • Histogrammet visar hur fotots exponering ändras när du använder effekter.

Så här justerar du färg manuellt

 1. Dubbelklicka på ett foto så att det visas enskilt och klicka sedan på Finjustera.

 2. Klicka på Justera färg.

 3. Gör något eller flera av följande:

  • Justera tonen och gör fotot varmare eller kallare genom att använda reglaget Färgtemperatur.

  • Justera färgförskjutning genom att använda reglaget Ton.

  • Justera färgernas intensitet genom att använda reglaget Mättnad.

Så här justerar du fotots detaljrikedom manuellt

 1. Dubbelklicka på ett foto så att det visas enskilt och klicka sedan på Finjustera.

 2. Klicka på Justera detaljrikedom.

 3. Om du vill justera fotots skärpa använder du reglaget Skärpa.

 4. Om du vill minska bruset i bilden klickar du på Analysera och använder sedan reglaget Reducera brus.

Så här rätar du upp fotot manuellt

 1. Dubbelklicka på ett foto så att det visas enskilt och klicka sedan på Finjustera.

 2. Klicka på Räta upp bild. Om du vill räta upp fotot mer använder du reglaget.

Så här beskär du ett foto manuellt

 1. Dubbelklicka på ett foto så att det visas enskilt och klicka sedan på Beskär.

 2. Gör något eller flera av följande:

  • Ändra fotots proportioner genom att klicka på en proportion i listan Proportion.

  • Använd en egen proportion genom att klicka på Anpassad i listan Proportion och sedan dra i beskärningsramens hörn tills fotot har önskade proportioner.

  • Ända storleken på beskärningsramen genom att dra i ramens hörn. Om du har valt en utskriftsstorlek av standardformat behåller ramen sina proportioner när storleken ändras. En anpassad beskärningsram kan ha vilken bredd och höjd som helst. Om du vill behålla den anpassade beskärningsramens proportioner håller du ned SKIFT medan du ändrar ramens storlek.

  • Om du vill ändra fotots komposition drar du beskärningsramen till en ny plats på fotot.

  • Rotera beskärningsramen så att fotot beskärs vertikalt eller horisontellt genom att klicka på Rotera ram.

 3. Klicka åter på Beskär för att applicera beskärningen.

Så här korrigerar du röda ögon manuellt

 1. Dubbelklicka på ett foto så att det visas enskilt, klicka på Finjustera och sedan på Röda ögon.

 2. Dra en ruta runt ögat som du vill korrigera och släpp sedan musknappen.

 3. Upprepa detta för varje öga som du vill korrigera.

Obs!

 • Upprepa stegen ovan om det fortfarande finns röda ögon på fotot efter att du har använt verktyget.

Så här gör du fotot svartvitt manuellt

 • Dubbelklicka på ett foto så att det visas enskilt och välj sedan den effekt du vill ha från Effekter.

Så här sparar du ändringarna

Om du klickar på Stäng filen sparas ändringarna automatiskt.

Obs!

 • Du tar bort ändringarna du har utfört på ett foto genom att klicka på Ångra.

Så här ändrar du storleken på foton

 1. Markera de foton du vill ändra storlek på och klicka på Ändra storlek i gruppen Egenskaper på fliken Redigera.

 2. Välj sedan en storlek för fotona i listan Välj en storlek. Om du vill ange en anpassad storlek anger du maxbredden för fotona i rutan Ange storlek i bildpunkter.

 3. Klicka på Ändra storlek och spara. Om du vill spara de storleksändrade fotona på en annan plats klickar du på Bläddra och väljer en befintlig mapp där du vill spara dem.


Övriga resurser

Behöver du mer hjälp?
Ställ din fråga i forumen

Har du förslag till Fotogalleriet?
Skicka feedback till oss