Hitta de senast redigerade fotona i Fotogalleriet

På vissa datorer kan foton vara svåra att hitta när du har redigerat dem eller ändrat deras datum, klassificering eller annan information.

Så här hittar du dolda filer på datorn

  1. Öppna Mappalternativ genom att klicka på Start Bild av knappen Start och sedan på Kontrollpanelen, Utseende och anpassning och Mappalternativ.
  2. Klicka på fliken Visa.

  3. Markera Visa dolda filer och mappar under Avancerade inställningar och klicka sedan på OK.

Obs!

  • 2011 McAfee VirusScan-program har rapporterats kunna ändra filegenskapen för redigerade foton till Dold, vilket gör att de inte visas i Photo Gallery. På webbplatsen för McAfee finns mer information om hur du kan lösa det problemet.

Behöver du mer hjälp?