Ändra vem som kan skicka mig vänförfrågningar, lämna kommentarer eller skicka meddelanden till mig

Med hjälp av sekretessinställningarna kan du välja vem som får kontakta dig.

Så här ändrar du vem som kan skicka dig en väninbjudan, lämna kommentarer eller skicka meddelanden till dig

  1. Gå till webbplatsen för avancerade sekretessinställningar.

    Du kan behöva logga in med ditt Microsoft-konto.

  2. Under Vem kan kontakta mig via använder du reglaget för varje inställning som du vill ändra och väljer en av nivåerna – Vänner och mina vänners vänner eller Alla (offentligt).

  3. Klicka på Spara.