Varför visas ett säkerhetsmeddelande när jag klickar på en länk?

Microsoft använder Microsoft SmartScreen-teknik för att hjälpa dig undvika skadliga webbplatser. När du klickar på en länk i ett Microsoft-program kontrollerar SmartScreen automatiskt webbplatsens rykte och meddelar dig om den kan vara skadlig.

Om en länk leder till en webbplats som är känd för nätfiske (ett sätt att lura av användare person- eller bankuppgifter) hindrar SmartScreen dig från att fortsätta.

Varningsmeddelande om osäker webbplats
Varningsmeddelande om osäker webbplats

Om webbplatsens rykte inte går att fastställa, vilket kan hända om den är ny eller har få besökare, meddelar SmartScreen dig och du kan själv avgöra om du vill fortsätta.

Påminnelsemeddelande om webbsäkerhet
Påminnelsemeddelande om webbsäkerhet