Hur skriver jag in tecknen på bilden?

Vi ber dig ange bokstäverna och siffrorna på bilden för att kontrollera att det är en person och inte ett automatiserat program som använder ditt Microsoft-konto. Tecknen visas så att det ska vara möjligt för en person kan känna igen dem men mycket svårt för ett program. Det hjälper oss förhindra att automatiserade program skapar stora mängder konton och skickar skräppost.

Så här anger du tecknen

  • Titta på tecknen och skriv vad du ser i rutan.

    - eller -

    Om du vill att tecknen uttalas klickar du på Ljud och sedan ljudikonen. Skriv därefter de tecken som du hör i rutan.

    Om du vill visa eller höra andra tecken klickar du på Ny.

BildtypTips!
Bildtyp
Bild av två rader med tecken
Tips!

Ange båda raderna med tecken. Börja med den översta raden, utan blanksteg.

Lösningen är C3K8SXHECXSF

Bildtyp
Bild av tecken med mellanrum
Tips!

Ange tecknen utan att ta hänsyn till mellanrummet.

Lösningen är CFS38FYC

Bildtyp
Bild av två teckengrupper
Tips!

Ange tecken för båda de böjda raderna, utan blanksteg.

Lösningen är 3YW32F8PFS6CDCHT

Obs!

  • Bokstäverna är inte skiftlägeskänsliga, så du kan skriva dem antingen som versaler eller gemener.

  • Skriv inga blanksteg mellan tecknen, även om du anger tecken från mer än en bild.

  • Om du skriver fel tecken klickar du på Ny för att visa eller höra en ny uppsättning tecken.