Lägga till text och eftertexter i Windows Movie Maker

Med Windows Movie Maker kan du lägga till en text, ditt namn, datum, eftertexter och liknande i filmen. Till exempel kanske du vill lägga till en text som introducerar en person eller en scen i filmen.

Du kan lägga till text på olika ställen i filmen: i början eller slutet, före eller efter ett klipp eller över ett klipp. Texten visas under den tid som anges, antingen för sig själv på skärmen eller ovanpå en videosekvens som spelas upp, och därefter försvinner texten och videoklippet eller bilden fortsätter att visas.

På bilden nedan visas ett projekt där en text visas före ett videoklipp:

Bild på en förtext i tidslinjen
Starta text på tidslinjen

På bilden nedan visas ett projekt där en text visas ovanpå ett videoklipp medan klippet spelas upp:

Bild på en övertäckande text i tidslinjen
Överlappa text på tidslinjen

På bilden nedan visas ett projekt där eftertexter visas i slutet av projektet:

Bild på eftertexten i tidslinjen
Eftertexter på tidslinjen
Visa alla

Lägga till en text eller eftertext

 1. Om du vet var i filmen du vill ha texten eller eftertexten klickar du på den platsen på din storyboard/tidslinje.

 2. Klicka på Verktyg och sedan på Texter och eftertexter.

 3. Klicka på den länk som stämmer överens med var du vill lägga till text eller eftertexter.

 4. I rutan Ange text i text skriver du den text eller eftertext du vill ska visas.

  När du skrivit texten visas standardanimeringen och -formatet för den text eller eftertext du vill lägga till på förhandsgranskningsskärmen.

 5. Om du vill ändra textanimeringen klickar du på Ändra textanimering och väljer en textanimering i listan.

 6. Om du vill ändra teckensnitt och färg på texten klickar du på Ändra teckensnitt och färg och sedan väljer du teckensnitt, teckenfärg, formatering, bakgrundsfärg, transparens, teckenstorlek och position för texten.

 7. Klicka på Lägg till text.

Lägga till en befintlig text

 1. På din storyboard/tidslinje klickar du på den text du vill redigera.

 2. Välj Redigera textRedigera-menyn.

 3. Gör dina ändringar och klicka på Lägg till text.

Ändra textens varaktighet

 1. Se till att tidslinjen visas genom att klicka på Visa-menyn och sedan på Tidslinje.

 2. Markera texten vars varaktighet du vill ändra.

 3. Om du vill förlänga den tid texten visas vid uppspelningen drar du sluttrimningshandtaget mot slutet på tidslinjen.

  Om du vill förkorta den tid texten visas vid uppspelningen drar du starttrimningshandtaget mot slutet på tidslinjen.

Ta bort en text

 1. På din storyboard/tidslinje klickar du på den text du vill ta bort från filmen.

 2. Välj Ta bortRedigera-menyn.

Obs!

 • Trimningshandtagen visas som svarta trianglar i början och slutet av ett klipp. Pekaren ändras till en röd dubbelriktad pil när du håller den över ett trimningshandtag.