Det kan finnas objekt i Windows Media Player-biblioteket vars medieinformation saknas eller är felaktig, till exempel saknade eller felaktiga sångtitlar, spårnummer, artistnamn, albumtitlar, m.m. Eftersom medieinformationen används för att organisera objekten i biblioteket är det viktigt att alla objekt i biblioteket har korrekt och komplett medieinformation.

I den här artikeln beskrivs hur du kan lägga in och redigera medieinformation i mediespelaren för objekt i biblioteket. Allmän information om medieinformation finns i avsnittet Vad innebär medieinformation och varför är den viktig?

Lägga till medieinformation automatiskt

I många fall kan medieinformation hämtas och läggas till automatiskt i filerna. När du rippar en CD-skiva kan till exempel en onlinedatabas genomsökas och medieinformation om spåren på CD-skivan hämtas till datorn.

Innehållet i biblioteket kan också genomsökas regelbundet efter objekt som saknar medieinformation. Om objekt i biblioteket kan matchas mot poster i onlinedatabasen kan den saknade medieinformationen hämtas automatiskt och läggas till i filerna i biblioteket.

Mer information om hur du bestämmer om saknad information ska hämtas automatiskt för objekt som redan finns i biblioteket finns i frågan om hur medieinformation åtgärdas automatiskt i avsnittet Vanliga frågor och svar om medieinformation.. Mer detaljerad information om hur du lägger till och redigerar medieinformation när du rippar en CD-skiva finns i avsnittet Rippa musik från en CD-skiva.

Lägga till eller redigera medieinformation manuellt

Om det finns objekt i biblioteket som saknar eller har felaktig medieinformation, kanske för att du inte åtgärdade informationen innan du rippade spåren från CD-skivan eller för att du använde ett annat rippningsprogram för att rippa CD-skivan, finns flera olika metoder du kan använda för att rätta till medieinformationen.

Visa alla

Lägga till medieinformation från onlinedatabasen

Det enklaste sättet att lägga till medieinformation till en fil som redan finns i biblioteket är normalt att söka efter informationen i onlinedatabasen. Den här metoden fungerar bäst när det finns information i databasen som inte automatiskt kunde matchas mot filer i biblioteket.

 1. Klicka på fliken Bibliotek, högerklicka på en fil och sedan på Sök information om album. Spelaren ansluter till Internet och visar dialogrutan Hitta album information.

  Om du vill markera flera intilliggande objekt klickar du på det första objektet, håller ned SKIFT och klickar på det sista objektet. Om du vill markera flera objekt som inte ligger intill varandra håller du ned CTRL medan du klickar på objekten.

 2. Följ instruktionerna i fönstret Hitta albuminformation för att välja rätt album i listan eller förfina sökningen.

  Dialogrutan stängs och informationen läggs till i biblioteket. Efter en tid (som varierar beroende på hur många ändringar du gjort och om processorintensiva åtgärder utförs) läggs informationen också till i filen.

  Om du vill framtvinga en omedelbar uppdatering av filen klickar du på pilen under fliken Bibliotek och väljer Använd ändringar för medieinformation.

 3. Om databasen inte innehåller det album du letar efter (t.ex. om sångerna kom från en blandad CD-skiva som någon bränt åt dig) följer du instruktionerna i dialogrutan och anger medieinformationen manuellt.

Lägga till medieinformation med kommandot Redigera

Om du inte har något emot att lägga till all information manuellt kan du åtgärda informationen direkt i biblioteket med kommandot Redigera istället för att använda onlinedatabasen.

 1. Klicka på fliken Bibliotek, högerklicka på filens titel, artistnamn eller något annat medieinformationsattribut och klicka sedan på Redigera.

  Om attributet inte visas i biblioteket kan du behöva använda den vågräta rullningslisten nedtill i biblioteket (om den är tillgänglig) för att bläddra åt vänster eller höger eller så kan du behöva konfigurera biblioteket så att vissa attributkolumner som är dolda som standard visas. Information om hur du ändrar vilka kolumner som visas i biblioteket finns i Ändra hur objekt visas i biblioteket.

  Om du vill ändra samma attribut för flera filer kan du spara tid genom att markera gruppen av filer innan du högerklickar på attributet. Du kan markera flera objekt som ligger intill varandra genom att hålla Skift nedtryckt medan du markerar. Om du vill markera flera objekt som inte ligger intill varandra håller du Ctrl nedtryckt medan du markerar.

 2. Skriv informationen du vill lägga till eller åtgärda och tryck på RETUR.

  Informationen läggs till i biblioteket. Efter en tid (som varierar beroende på hur många ändringar du gjort och om processorintensiva åtgärder utförs) läggs informationen också till i filen. Om du vill framtvinga en omedelbar uppdatering av filen klickar du på pilen under fliken Bibliotek och väljer Använd ändringar för medieinformation.

 3. Upprepa steg 1 och 2 tills alla attribut är åtgärdade.

  Observera att vissa attribut, till exempel längd, storlek och bithastighet, inte kan ändras.

Lägga till medieinformation genom att dra objekt

Om det finns objekt i biblioteket som har korrekt medieinformation och du vill kopiera attributen till ett annat objekt vars information inte är korrekt kan du göra det snabbt genom att dra objektet med felaktig information ovanpå objektet med korrekt information.

 1. Klicka på fliken Bibliotek.

 2. I navigeringsfönstret expanderar du Bibliotek och klickar på en vy, till exempel Album, Artist eller Genre.

 3. I informationsfönstret drar du objektet med felaktig medieinformation ovanpå objektet med korrekt medieinformation.

  Du kan till exempel dra "Okänt album" ovanpå albumet "Storstad". Alla objekt i "Okänt album" blir en del av "Storstad."

 4. Om en dialogruta visas klickar du på Ja för att bekräfta.

Lägga till medieinformation med Avancerad taggredigerare

Alla tillgängliga medieinformationsattribut visas inte i biblioteket, till exempel visas inte Originalalbum och BPM (slag i minuten). Om du vill ändra ett attribut som inte visas i biblioteket eller ändra flera attribut samtidigt använder du Avancerad taggredigerare. En tagg är ett annat namn på medieinformationsattribut.

 1. Klicka på fliken Bibliotek, högerklicka på en fil och välj Avancerad taggredigerare.

 2. Skriv den information du vill ha i rutorna på respektive flik och klicka på OK. Informationen läggs till omedelbart, både i biblioteket och i filen.

Förhindra att medieinformation skrivs över

När du ägnat tid åt att lägga till medieinformation i filerna kan det vara bra att se till att den inte skrivs över senare.

 1. Klicka på pilen under fliken Bibliotek och därefter på Fler alternativ.

 2. Vid Automatisk uppdatering av medieinformation för filer kontrollerar du att alternativet Lägg endast till information som saknas är markerat. (Alternativet är markerat som standard.)

  Då förhindras att korrekt medieinformation du lagt in skrivs över av misstag med felaktig medieinformation som kan finnas i onlinedatabasen.

  Observera att överskrivning av de ändringar du gjort inte förhindras med alternativet Lägg endast till information som saknas om du sedan använder kommandot Sök information om album för att manuellt hämta medieinformation från onlinedatabasen.