Lägga till eller ta bort ikoner på skrivbordet

Du kan lägga till eller ta bort skrivbords‌ ikoner för program, filer, bilder, platser och annat.

De flesta ikoner som du lägger till på skrivbordet är genvägar, men du kan även spara filer eller mappar på skrivbordet. När du tar bort filer eller mappar som du har sparat på skrivbordet flyttas de till Papperskorgen, där du kan ta bort dem permanent. När du tar bort en genväg tas själva genvägen bort från skrivbordet men filen, programmet eller platsen som genvägen länkade till finns kvar.

Du känner igen en genväg genom pilen på ikonen.

Exempel på en genväg på skrivbordet
Exempel på en genväg på skrivbordet
Exempel på en fils om sparats på skrivbordet
Exempel på en fil som sparats på skrivbordet
Visa alla

Lägga till en ikon

  1. Leta reda på objektet som du vill skapa en genväg till. (Information om hur du hittar en fil eller en mapp finns i Söka efter en fil eller mapp. Information om hur du hittar ett program finns i Start-menyn (översikt).)

  2. Högerklicka på objektet, klicka på Skicka till och sedan på Skrivbord (skapa genväg). Genvägsikonen visas på skrivbordet.

Ta bort en ikon

  • Högerklicka på en ikon på skrivbordet och klicka sedan på Ta bort.

Lägga till eller ta bort vanliga skrivbordsikoner

Du kan lägga till eller ta bort vanliga ikoner på skrivbordet, inklusive genvägar till mappen Dator, din personliga mapp, mappen Nätverk, Internet Explorer, Papperskorgen och Kontrollpanelen med dessa enkla steg.

  1. Öppna Anpassning genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Kontrollpanelen, på Utseende och anpassning och sedan på Anpassning.

  2. Klicka på Byt ikoner på skrivbordet i den vänstra rutan.

  3. Under Skrivbordsikoner markerar du kryssrutan för varje ikon som du vill lägga till på skrivbordet, eller avmarkerar kryssrutan för varje ikon som du vill ta bort från skrivbordet och klickar sedan på OK.