Blockera eller tillåta cookies

Den här informationen gäller Windows Internet Explorer 7 och Windows Internet Explorer 8.

I Internet Explorer finns många sätt att kontrollera de cookies som sparas på datorn. Du kan blockera eller tillåta cookies, eller välja vilka platser du accepterar cookies från. När du gör sådana här förändringar kommer inte de cookies som redan finns sparade på datorn att påverkas. Av den orsaken kan det vara lämpligt att ta bort de cookies som redan finns på datorn innan du följer nedanstående steg. Se Cookies: vanliga frågor för mer information.

Visa alla

Blockera eller tillåta alla cookies

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på Verktyg och välj Internetalternativ.

 3. Klicka på fliken Sekretess och flytta skjutreglaget under Inställningar längst upp om du vill blockera alla cookies eller längst ner om du vill tillåta alla cookies. Klicka sedan på OK.

  Om du blockerar cookies kan vissa webbsidor visas på fel sätt.

Blockera eller tillåta cookies beroende på typ

I stället för att välja ut vissa webbplatser att blockera eller godkänna kan du ange generella typer av cookies som du kan acceptera. Du kan exempelvis välja att tillåta cookies från webbplatser som har sekretesspolicys, eller blockera cookies från webbplatser som sparar personlig information utan att du har gett ditt tillstånd. Mer information om de olika typerna av cookies finns i Cookies: vanliga frågor .

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på Verktyg och välj Internetalternativ.

 3. Klicka på fliken Sekretess, flytta skjutreglaget till lämplig sekretessnivå och klicka sedan på OK.

  Medan du flyttar skjutreglaget visas en beskrivning av de typer av cookies som blockeras eller tillåts vid just den sekretessnivån.

Blockera eller tillåta cookies från vissa webbplatser

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på Verktyg och välj Internetalternativ.

 3. Klicka på fliken Sekretess och flytta sedan skjutreglaget till en plats någonstans kring mellanläget, så att du varken blockerar eller tillåter alla cookies.

 4. Klicka på Platser.

 5. Skriv en webbplatsadress i rutan Webbplatsens adress och klicka sedan på Blockera eller Tillåt.

  Medan du skriver visas en lista över webbsidor som du redan har besökt. Du kan klicka på ett objekt i listan om du vill visa det i rutan Webbplatsens adress.

 6. Upprepa steg 5 för varje webbplats du vill blockera eller tillåta. Klicka på OK när du är klar.

 7. Flytta skjutreglaget till dess ursprungliga position och klicka sedan på OK.