Blockera skräppost och annan oönskad e‑post

Med Windows Mail kan du hantera Inkorgen så att du slipper oönskade e‑postmeddelanden:

 • Skräppostfiltret är utformat så att alla uppenbara, oönskade kommersiella e‑postmeddelanden (kallas ofta för "spam" eller skräppost) stoppas och flyttas till en speciell mapp för skräppost. Du kan öka eller minska skyddsnivån mot skräpppost baserat på hur mycket skräppost du får.

 • Du kan flytta tillbaka e‑postmeddelanden från mappen Skräppost till Inkorgen.

 • Du kan blockera meddelanden från vissa e‑postadresser genom att lägga till dem i listan Spärrade avsändare.

 • Du kan förhindra att meddelanden från vissa e‑postadresser blockeras genom att lägga till dem i listan Betrodda avsändare.

Visa alla

Ändra skyddsnivån för skräppost

 1. Öppna Windows Mail genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Mail.

 2. Klicka på Verktyg-menyn och på Skräppostalternativ.

 3. Välj den skyddsnivå du vill använda:

  • Ingen automatisk filtrering. Klicka på det här alternativet om du inte vill blockera några skräppostmeddelanden alls. Meddelanden från domännamn och e‑postadresser som finns i listan med blockerade avsändare kommer dock fortfarande blockeras i Windows.

  • Låg. Klicka på det här alternativet om du inte får så många skräppostmeddelanden och endast vill blockera de mest uppenbara skräppostmeddelandena.

  • Hög. Klicka på det här alternativet om du får stora mängder skräppost och vill blockera så mycket som möjligt. Du bör dock regelbundet granska meddelandena i mappen Skräppost för att se till att det inte finns några e‑postmeddelanden som du vill ha kvar.

  • Endast listor över betrodda avsändare och mottagare. Klicka på det här alternativet om du endast vill ta emot meddelanden från personer eller domännamn som finns i listan Betrodda avsändare. E‑postmeddelanden från personer eller domännamn som inte finns i listan Betrodda avsändare behandlas som skräppostmeddelanden. Det är därför viktigt att du endast väljer det här alternativet om du vet att alla personer eller domännamn som du vill ta emot meddelanden från verkligen finns i listan Betrodda avsändare.

Flytta ett meddelande från mappen Skräppost till Inkorgen

 1. Öppna Windows Mail genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Mail.

 2. Klicka på mappen Skräppost.

 3. Klicka på meddelandet som vill flytta till Inkorgen.

 4. Klicka på Meddelande-menyn, Skräppost och på Markera som Inte skräppost. Meddelandet flyttas till Inkorgen.

  Obs!

  • Även om du markerar att ett meddelande inte är skräppost och det flyttas till Inkorgen, kan framtida meddelanden från samma avsändare fortfarande hamna i mappen Skräppost. Om du vill förhindra detta lägger du till avsändaren i listan Betrodda avsändare.

Lägga till en avsändare i listan Spärrade avsändare.

När ett meddelande tas emot från en e‑postadress som finns med i listan Spärrade avsändare, flyttas det automatiskt till mappen Skräppost. Det enda undantaget är om adressen även finns med i listan Betrodda avsändare. Då kommer meddelandet inte att betraktas som skräppost eftersom listan Betrodda avsändare har högre prioritet än listan Spärrade avsändare.

 1. Öppna Windows Mail genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Mail.

 2. Klicka på ett meddelande från den avsändare som du vill lägga till i listan Spärrade avsändare.

 3. Klicka på Meddelande-menyn och på Skräppost och gör något av följande:

  • Om du vill blockera alla framtida meddelanden från den avsändaren klickar du på Lägg till avsändaren i listan Spärrade avsändare.

  • Om du vill blockera alla meddelanden från alla avsändare vars domännamn (den del av e‑postadressen som kommer efter @) är samma som den avsändarens, klickar du på Lägg till avsändarens domän (@example.com) i listan Spärrade avsändare.

Obs!

 • Om du vill lägga till en avsändare i listan Spärrade avsändare men du inte har något meddelande från den avsändaren, kan du lägga till avsändarens adress manuellt. Det gör du genom att klicka på Meddelande-menyn, Skräppost och på på Skräppostalternativ. Klicka på fliken Spärrade avsändare, på Lägg till, skriv e‑postadressen som du vill blockera och klicka sedan på OK.

Lägga till en avsändare i listan Betrodda avsändare.

När ett meddelande tas emot från en e‑postadress som finns med i listan Betrodda avsändare flyttas det inte till mappen Skräppost.

 1. Öppna Windows Mail genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Mail.

 2. Klicka på ett meddelande från den avsändare som du vill lägga till i listan Betrodda avsändare.

 3. Klicka på Meddelande-menyn och på Skräppost och gör något av följande:

  • Om du vill tillåta alla framtida meddelanden från den avsändaren klickar du på Lägg till avsändaren i listan Betrodda avsändare.

  • Om du vill tillåta alla meddelanden från alla avsändare vars domännamn är samma som avsändarens klickar du på Lägg till avsändarens domän (@example.com) i listan Betrodda avsändare.

Obs!

 • Om du vill lägga till en avsändare i listan Betrodda avsändare men du inte har något meddelande från den avsändaren kan du lägga till avsändarens adress manuellt. Det gör du genom att klicka på Meddelande-menyn, Skräppost och på på Skräppostalternativ. Klicka på fliken Betrodda avsändare, på Lägg till, skriv e‑postadressen som du vill tillåta och klicka sedan på OK.