Du kan bränna flera olika typer av CD- och DVD-skivor i Windows Media Center. Det här avsnittet hjälper dig att avgöra vilken typ av DVD eller CD du ska skapa, beroende på hur och vad du vill använda och spela upp innehållet när du har bränt det på en skiva.

Följande bild visar alternativet Bränn CD/DVD när det har markerats under Aktiviteter.

Bild av alternativet Bränn CD/DVD när det har markerats
Alternativet Bränn CD/DVD har markerats

Mer information om hur du bränner DVD- och CD-skivor i Windows Media Center, bland annat om vilka typer av skivor du kan bränna, finns i Bränna en CD- eller DVD-skiva: vanliga frågor och svar.

Visa alla

Bränna ett inspelat TV-program eller en annan videofil på en DVD-skiva

Om datorn saknar TV-mottagare behöver du en analog eller digital TV-mottagare (tillval) för att du ska kunna se och spela in TV i Windows Media Center.

Du kan bränna inspelade TV-program eller andra videofiler som visas i mediebiblioteket i Windows Media Center på DVD-skivor, som du sedan kan spela upp på en DVD-spelare eller på datorn. När du bränner videofiler på en DVD-skiva konverteras filerna så att du kan spela upp dem på en vanlig DVD-spelare. Det kan ta lite längre tid att bränna ett TV-program på en DVD-skiva. Hur lång tid det tar beror på flera olika faktorer: längden på de videofiler som lagts till, datorns systemresurser och hastigheten på DVD-brännaren.

 1. Starta Windows Media Center. Sätt i en skrivbar DVD i DVD-brännaren.

 2. Klicka på meddelandet Bränn en CD- eller DVD-skiva som visas i Windows Media Center eller rulla till Aktiviteterstartskärmen och klicka på Bränn CD/DVD.

 3. Klicka på Video-DVD och sedan på Nästa på skärmbilden Välj skivformat.

 4. Skriv ett namn på DVD-skivan med tangentbordet och klicka sedan på Nästa.

 5. Klicka på Inspelade program eller Videobibliotek på skärmbilden Välj media och klicka sedan på Nästa.

 6. Klicka på TV-programmet eller videofilen som du vill lägga till på skivan så att en bockmarkering visas vid programmet eller filen och klicka sedan på Nästa.

 7. Om du vill lägga fler videofiler på skivan, klickar du på Lägg till fler på skärmbilden Granska & redigera lista.

 8. Upprepa steg 5–7 tills du har lagt till alla de inspelade TV-program och videofiler som du vill bränna på skivan.

 9. När du har lagt till alla de videofiler du vill bränna klickar du på Bränn DVD på skärmbilden Granska & redigera lista.

 10. Klicka på Ja i meddelandet Initierar kopiering.

 11. När skivan har bränts klickar du på Klar i meddelandet Slutför skrivning av skiva.

Bränna musik, bilder och videofilmer på en data-CD eller DVD

Du kan arkivera digitala mediefiler, t.ex. musik, bilder och video, på en CD eller DVD i Windows Media Center så att du kan spela upp dem på en annan dator. När du bränner på denna typ av skiva, kallad data-DVD eller data-CD, konverteras inte de digitala mediefilerna till något annat filformat innan de bränns. De kopieras till CD- eller DVD-skivan i sitt originalformat.

 1. Starta Windows Media Center. Sätt i en skrivbar CD- eller DVD-skiva i CD- eller DVD-brännaren.

 2. Klicka på meddelandet Bränn en CD- eller DVD-skiva som visas i Windows Media Center, eller rulla till Aktiviteterstartskärmen och klicka på Bränn CD/DVD.

 3. Beroende på vilken typ av skiva du har lagt i brännaren klickar du på antingen Data-CD eller Data-DVD på skärmbilden Välj skivformat och klickar sedan på Nästa.

 4. Skriv ett namn på CD- eller DVD-skivan med tangentbordet och klicka sedan på Nästa.

 5. På skärmbilden Välj media klickar du på den första typen av digital mediefil som du vill lägga till på CD- eller DVD-skivan och klickar sedan på Nästa.

 6. Klicka på TV-programmet eller på andra video-, musik- eller bildfiler som du vill lägga till på skivan så att en bockmarkering visas vid de valda digitala mediefilerna, och klicka sedan på Nästa.

 7. Om du vill lägga fler filer på skivan klickar du på Lägg till fler på skärmbilden Granska & redigera lista.

 8. Upprepa steg 5–7 tills du har lagt till alla digitala mediefiler som du vill bränna på skivan.

 9. När du har lagt till alla de filer du vill bränna klickar du på Bränn DVD eller Bränn CD på skärmbilden Granska & redigera lista.

 10. Klicka på Ja i meddelandet Initierar kopiering.

 11. När skivan har bränts klickar du på Klar i meddelandet Slutför skrivning av skiva.

Bränna en ljud-CD som ska spelas upp med CD-spelaren

Du kan bränna musikfiler som du har sparat på datorn på en skrivbar CD, så att du får en ljud-CD. Ljud-CD-skivor kan spelas upp på de flesta datorer och med CD-spelare för hemmet och bilen som kan spela upp CD-R- och CD-RW-skivor. Du kan bränna ljud-CD-skivor med olika typer av digitala ljudfiler, till exempel Windows Media Audio (WMA), MP3, WAV eller WAV.

 1. Starta Windows Media Center. Sätt in en skrivbar CD-skiva i CD- eller DVD-brännaren.

 2. Klicka på meddelandet Bränn en CD- eller DVD-skiva som visas i Windows Media Center, eller rulla till Aktiviteterstartskärmen och klicka på Bränn CD/DVD.

 3. Klicka på Ljud-CD och sedan på Nästa på skärmbilden Välj skivformat.

 4. Skriv ett namn på CD-skivan med tangentbordet och klicka sedan på Nästa.

 5. På skärmbilden Välj musik klickar du på ett album, en musikgenre, låtar, en spelningslista eller låtar av en specifik artist som du vill bränna som en ljud-CD, och klickar sedan på Nästa.

 6. Om du vill lägga fler musikfiler på skivan, klickar du på Lägg till fler på skärmbilden Granska & redigera lista.

 7. Upprepa steg 5 och 6 tills du har lagt till alla digitala ljudfiler som du vill bränna på skivan.

 8. När du har lagt till alla de ljudfiler du vill bränna klickar du på Bränn DVD eller Bränn CD på skärmbilden Granska & redigera lista.

 9. Klicka på Ja i meddelandet Initierar kopiering.

 10. När skivan har bränts klickar du på Klar i meddelandet Slutför skrivning av skiva.

Skapa ett DVD-bildspel med musik

Du kan skapa ett DVD-bildspel med (eller utan) musik och bränna det på en inspelningsbar DVD. DVD-bildspelet består av bilder som visas medan musiken spelas upp (om du väljer att lägga till musik i bildspelet). Sedan kan du och andra personer spela upp DVD-skivan på datorn eller TV:n.

När du spelar upp bildspelet med en DVD-spelare, visas bilderna i sjusekundersintervall i den ordning du har lagt dem på DVD:n. Medan bilderna visas spelas musiken upp i den ordning den har lagts till.

 1. Starta Windows Media Center. Sätt in en skrivbar CD- eller DVD-skiva i CD- eller DVD-brännaren.

 2. Klicka på meddelandet Bränn en CD- eller DVD-skiva som visas i Windows Media Center, eller rulla till Aktiviteterstartskärmen och klicka på Bränn CD/DVD.

 3. På skärmbilden Välj skivformat klickar du på DVD-bildspel och sedan på Nästa.

 4. Skriv ett namn på DVD-bildspelet med tangentbordet och klicka sedan på Nästa.

 5. På skärmbilden Välj media klickar du på Musikbibliotek och sedan på Nästa.

 6. På skärmbilden Välj musik klickar du på ett album, en musikgenre, låtar, en spelningslista eller låtar av en specifik artist som du använda i DVD-bildspelet, och klickar sedan på Nästa.

 7. Klicka på Lägg till fler på skärmbilden Granska & redigera lista.

 8. På skärmbilden Välj media klickar du på Bildbibliotek och sedan på Nästa.

 9. På skärmbilden Välj bilder klickar du på den mapp som innehåller bilderna du vill inkludera i bildspelet. Sedan klickar du på varje bild du vill ha med och klickar därefter på Nästa.

 10. När du har lagt alla de bilder och musikspår du vill bränna på skivan, klickar du på Bränn DVD på skärmbilden Granska & redigera lista.

 11. Klicka på Ja i meddelandet Initierar kopiering.

 12. När skivan har bränts klickar du på Klar i meddelandet Slutför skrivning av skiva.

OBS!

 • Obehörig användning och/eller kopiering av upphovsrättsskyddat material kan vara ett brott mot lagen om upphovsrätt i USA och/eller andra länder. Upphovsrättsskyddat material innefattar bland annat programvara, dokumentation, grafik, sångtexter, fotografier, ClipArt, animeringar, film- och videoklipp samt ljud och musik (även MP3-kodad). Brott mot amerikanska och internationella lagar om upphovsrätt kan medföra böter och fängelse.