Här följer svar på några vanliga frågor om att bränna CD- eller DVD-skivor i Windows Media Player. Om din fråga inte finns med går du till webbsidan Windows Media Player: vanliga frågor.

Visa alla

Vad kan jag bränna?

Du kan använda Windows Media Player om du vill bränna blandad musik från Windows Media Player-biblioteket eller från datorn till en ljud-CD som du sedan kan spela i en vanlig CD-spelare. Du kan även bränna filer på en data-CD eller -DVD. Det går inte att bränna direktuppspelningar, t.ex. från radiostationer, på en CD- eller DVD-skiva.

Vilka typer av CD- och DVD-skivor kan jag bränna?

 • CD. Du väljer antingen en tom CD-R eller CD-RW i Windows Media Player beroende på vilken typ av flyttbar lagringsmedia som CD-brännaren stöder och vilken typ av skiva du föredrar. Observera att det inte går att spela CD-RW-skivor i alla CD-spelare. Följande typer av CD-skivor kan brännas i Windows Media Player:

  • Ljud-CD. Bränn musik-CD med standardljudformatet Red Book. Du kan spela en ljud-CD i de flesta datorer och CD-spelare, även i en bilstereo, som klarar CD-R- och CD-RW-skivor. Du kan bränna en ljud-CD från filformatet Windows Media Audio (WMA), MP3 eller WAV.

  • Data-CD. En data-CD, som även kallas medie-CD, rymmer ca 700 MB (megabyte) med musik- eller videofiler. Du kan också använda data-CD-skivor när du vill säkerhetskopiera dina datafiler. Kom dock ihåg att vissa CD-spelare och datorer kanske inte kan spela data-CD-skivor eller vissa filtyper även om de kan brännas på en data-CD.

 • Data-DVD. En enkelsidig data-DVD med ett enkelt lager kan lagra ungefär 4,7 GB (gigabyte) med musik-, video- eller datafiler. Lagringskapaciteten på en DVD-skiva fördubblas till 9,4 GB när en dubbelsidig skiva med ett enkelt lager alternativt en enkelsidig skiva med dubbla lager används. Om en dubbelsidig skiva med dubbla lager används fyrdubblas lagringskapaciteten på DVD-skivan till 18,8 GB.

  Vilken typ av inspelningsbar DVD-skiva du kan använda beror på DVD-brännaren. Alla DVD-brännare kan inte bränna alla typer av DVD-skivor. Det finns DVD-brännare som endast kan spela in på DVD+R- och DVD+RW-skivor eller på DVD-R- eller DVD-RW-skivor. I vissa typer av DVD-brännare kan dock alla typer av inspelningsbara DVD-skivor brännas. Mer information om vilka typer av DVD-skivor som går att bränna med den aktuella DVD-brännaren finns i bruksanvisningen till DVD-brännaren.

  Du kan bränna en DVD i Windows Media Player på följande typer av inspelningsbara eller återskrivningsbara DVD-skivor, förutsatt att din DVD-brännare stöder inspelning: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW och DVD+R med dubbla lager. Windows Media Player stöder dock inte inspelning på DVD-RAM-skivor.

  Det går inte att bränna ljud-DVD och video-DVD med Windows Media Player.

Vad är en dataskiva? Är det samma som en MP3-skiva?

Ja. En data-CD eller data-DVD är en skiva som innehåller datafiler, inklusive, men inte begränsat till, WMA-filer, MP3-filer, WMV-filer och de flesta andra typer av datorfiler. Medan de flesta datorer har stöd för att läsa och få åtkomst till filer på dataskivor, klarar de flesta fristående CD- och DVD-spelare inte av att spela upp CD- eller DVD-skivor som består av data. För mer information kontrollerar du dokumentationen till din fristående spelare.

Kan jag bränna innehållet från en skiva, t.ex. en musik-CD, en data-CD eller en data-DVD direkt till en annan skiva med Windows Media Player?

Nej. Windows Media Player 11 kräver att innehållet som ska brännas till en ny skiva först lagras på datorns hårddisk.

Hur bränner jag musik till en bärbar musikspelare?

Att kopiera musik till en bärbar enhet kallas synkronisering. Termen "bränna" används när man kopierar musik till en CD eller DVD. Mer information om hur du synkroniserar musik med bärbara enheter finns i Synkronisering i Windows Media Player: vanliga frågor.

Hur bränner jag filmer till en DVD?

Windows Media Player har inte stöd för att bränna en film till en video-DVD. Däremot finns stöd för att bränna data-DVD-skivor, som kan bestå musik- och videofiler. Data-DVD-skivor är normalt inte kompatibla med de flesta DVD-spelarna för hemmabruk. För mer information kontrollerar du dokumentationen till DVD-spelaren.

Varför spelas spåren på dataskivan som jag har bränt i en annan ordning än i listan jag skapade?

Om du bränner en dataskiva och spelar den på en annan dator, i en bärbar CD-spelare eller i bilstereon, kan det hända att spåren spelas i en annan ordning än i listan som visades när skivan brändes. Uppspelningsordningen bestäms av spelaren eller det andra program som du använder när du spelar skivan. Oftast spelas spåren upp i bokstavsordning efter filnamn.

Varför går det inte att spela skivan som jag har bränt i min CD-spelare?

Kontrollera följande om du har bränt en dataskiva med musikfiler och den inte går att spela i din bärbara CD-spelare eller i bilstereon:

 • CD-spelaren kanske inte stöder uppspelning av data-CD eller data-DVD. Mer information finns i dokumentationen till CD-spelaren.

 • Den brända CD-skivan kan vara av en medietyp, t.ex. CD-RW, som inte kan spelas i CD-spelaren. Mer information finns i dokumentationen till CD-spelaren.

 • Din CD-spelare kanske inte stöder uppspelning av den typ av musikfiler som bränts på skivan (WMA eller MP3). Mer information finns i dokumentationen till CD-spelaren.

 • Spåren kan vara skyddade av användningsrättigheter. Andra datorer som är anslutna till Internet kanske kan hämta användningsrättigheter och spela upp spåren, men med en bärbar CD-spelare eller bilstereo har du inte denna möjlighet och kan inte få tillgång till det skyddade innehållet.

 • CD-skivan kanske inte slutfördes när den brändes. Oftast kan detta problem lösas genom att lägga till ytterligare spår i bränningslistan tills nästan hela CD-skivans kapacitet används. Sedan kan du försöka att bränna listan en gång till på en ny CD-skiva.

Varför går det inte att bränna min tomma skiva?

Om skivan i brännaren identifieras som en "Tom skiva" i navigeringsfönstret, samtidigt som du får ett meddelande i listvyn om att du ska sätta in en skrivbar skiva, kan skivan vara skadad eller inte längre skrivbar. Det kan hända att skivan inte längre är skrivbar t.ex. därför att du tidigare har försökt att bränna något på skivan men avbrutit bränningen innan skivan slutfördes. Försök med att sätta in en skrivbar, oanvänd skiva.

Hur raderar jag en CD som jag redan bränt?

Om du vill återanvända en CD-RW-skiva som du tidigare har "bränt" (skrivit) filer på, raderar du CD-RW-skivans innehåll genom att sätta in den i CD-brännaren, högerklicka på enheten i navigeringsfönstret och sedan klicka på Rensa skiva. (Observera att du måste rensa en CD-RW-skiva innan du kan bränna den igen.) Du kan däremot inte återanvända eller radera innehållet i en CD-R-skiva som tidigare bränts, oavsett hur mycket utrymme som lämnats oanvänt.

Varför visas knappen Information intill ett eller flera spår i bränningslistan?

Om knappen InformationBild på knappen Information visas bredvid ett objekt i bränningslistan, anger det att det kan vara något problem med objektet. Det kan betyda att filen är skyddad av användningsrättigheter och att dessa antingen saknas eller inte tillåter att filen bränns på en CD. Det kan också betyda att objektet inte är en musikfil i något av de format som stöds, .wma, .mp3 eller .wav, om du försöker bränna en ljudskiva. Andra typer av filer, t.ex. filer med digital video eller foto, kan endast brännas på dataskivor. Slutligen kan knappen indikera att längden på spåret ännu inte är känd i Windows Media Player. Klicka på knappen och läs meddelandet som visas.

Det är lämpligt att i förväg lyssna igenom musikfilerna du tänker bränna för att kontrollera att inspelningen håller god kvalitet. I och med detta korrigeras också eventuella felaktiga uppgifter om spårlängd i Windows Media Player.

Om bränningslistan har skapats från en befintlig spelningslista och en eller flera av låtarna inte längre är tillgängliga på datorn visas knappen FelBild på knappen Fel intill det saknade spåret.

Varför kan jag spela och lägga till vissa musikfiler i bränningslistan, men inte bränna dem till en CD?

Om musikfilen är skyddad med användningsrättigheter kanske de rättigheterna tillåter att musikfilen spelas upp på datorn, men inte att den bränns på en CD-skiva. Om knappen InformationBild på knappen Information visas bredvid musikfilen i bränningslistan, kan du visa mer information om problemet genom att klicka på knappen. Mer information om användningsrättigheter finns i DRM: vanliga frågor.

Hur skaffar jag bränningsrättigheter för skyddade musikfiler?

När du använder köpta musikfiler, behöver du normalt inte bry dig om att hämta användningsrättigheter så länge du använder samma dator som användes för att köpa musikfilerna. Alla tillgängliga rättigheter hämtas automatiskt vid inköpstillfället.

Det kan dock finnas tillfällen när användningsrättigheterna inte kan hämtas. Då visas ett meddelande med olika alternativ. Följ bara instruktionerna som visas på skärmen.

Om du blir hänvisad till en onlinebutik ombeds du kanske ange ditt kontonamn och lösenord. Onlinebutiken kan begära att du uppdaterar din faktureringsinformation eller att du betalar en avgift för att hämta ytterligare användningsrättigheter, till exempel rättigheten att bränna en låt på en egen ljud-CD.

Varför är det ibland långa uppehåll mellan låtarna på en CD-skiva som jag har bränt?

Vissa CD-skivor, som innehåller en del rippade spår, kan innehålla en eller flera sekunders tystnad i en rippad musikfil efter att musiken tystnat. Andra CD-skivor kan innehålla tysta partier i början av vissa låtar. På många CD-skivor markeras början och slutet på en låt med hörbart ljud i respektive spår. I Windows Media Player läggs en tvåsekunderspaus automatiskt till mellan låtarna som bränns på en ljud-CD för att förhindra att ett spår börjar omedelbart efter att det föregående har tystnat. Extrapauserna i musikfilerna på rippade CD-skivor kan skapa långa, ologiska avbrott mellan låtarna. Eftersom tvåsekunderspausen i Windows Media Player inte kan stängas av är det enda sättet att lösa detta problem att använda ett redigeringsprogram för ljudfiler och ta bort de tysta partierna i själva inspelningen av låten.

Hur kan jag avgöra om en bränd CD-skiva är en ljud- eller dataskiva?

Sätt in skivan i datorns CD-ROM-enhet. Starta Windows Utforskaren och titta på innehållet på CD-skivan du just satt in. Filtypen .CDA i CD:ns fillista visar att CD-skivan har bränts som en ljud-CD. En data-CD kan innehålla alla typer av filer, allt från digitala musikfiler i formatet .wma eller .mp3 till digitala videofiler i formatet .wmv eller säkerhetskopior av dokumentfiler.

Hur kan jag avgöra om min CD-enhet är en CD-brännare?

Om du inte vet om din CD-enhet kan bränna CD-skivor, tittar du på CD-enhetens front efter en logotyp som anger om enheten har skriv- ("writable") eller återskrivningsfunktioner ("rewritable").

Du kan även visa CD-enhetens egenskaper i Windows för att avgöra om CD-enheten har stöd för den funktionen. Så här gör du:

 1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.

 2. Högerklicka på CD-enheten och klicka sedan på Egenskaper.

 3. Se efter om det finns en flik med namnet Inspelning. Finns det ingen flik med namnet Inspelning är enheten ingen CD-brännare.

Hur skaffar jag en CD-brännare?

Om det inte finns någon CD-brännare installerad i datorn, måste du köpa en CD-brännare och få den installerad. Det finns många alternativ för antingen interna eller externa CD-brännare. Kontakta din datortillverkares säljavdelning eller en datorbutik om du vill ha mer information.

Hur kontrollerar jag statusen på skivan jag bränner?

Medan skivan bränns kan du kontrollera förloppet genom att först klicka på fliken Bränn och sedan på skivbrännaren i navigeringsfönstret. Att bränna en skiva tar en stund. Det är lämpligt att låta bli att göra andra saker medan skivan bränns, t.ex. att spela andra filer, för att få bästa möjliga resultat.

Varför känner inte Windows Media Player igen min USB-anslutna brännare?

Kontrollera att brännaren är ansluten till datorn. Om den är ansluten, och du inte har skapat en lista med filerna som ska brännas, stänger du helt enkelt av Windows Media Player och startar sedan om den. När du gör det ska USB-brännaren kännas igen. Om du redan har skapat en lista med filerna som ska brännas, sparar du listan på följande sätt innan du avslutar Windows Media Player:

 1. Klicka på knappen Lista överst i listvyn och välj Spara spelningslista som.

 2. Skriv namnet på listan och klicka sedan på Spara.

 3. Avsluta och starta om Windows Media Player.

 4. Klicka på fliken Bränn. Om du har flera CD-brännare klickar du först på pilen under fliken Bränn och sedan på USB-brännaren.

 5. Klicka på Spelningslistor i navigeringsfönstret och dra den sparade listan till listvyn.

 6. Klicka på Starta bränning.

Varför får jag frågan om jag vill hoppa över en fil när bränningen startar?

Innan bränningen startas görs en inledande kontroll av filerna i bränningslistan. I vissa fall kan det finnas fel som förhindrar att filen kan brännas. Filen kan också vara skyddad av användningsrättigheter som antingen förhindrar bränning på en ljud-CD eller begränsar antalet gånger som filen kan brännas på en ljud-CD. Om en eller flera filer med problem upptäcks under den inledande kontrollen visas en dialogruta i Windows Media Player. I denna väljer du om filen ska hoppas över (och bränningen fortsätta med övriga filer i listan) eller om bränningen ska avbrytas så att du först kan försöka lösa problemet. Om problemfiler upptäcks efter den inledande kontrollen måste du antingen lösa problemet eller ta bort filerna från bränningslistan innan du kan fortsätta att bränna skivan.

Hur sparar jag min bränningslista?

En bränningslista är bara en vanlig spelningslista och du kan spara den och använda den, precis som en vanlig spelningslista. Om du har lagt ned tid på att skapa en egen bränningslista och vill spara den för senare användning, gör du så här:

 1. Klicka på Lista och sedan på Spara spelningslista som.

 2. Ange ett unikt namn för din nya spelningslista och klicka på Spara.

Om du vill använda din sparade bränningslista igen, gör du så här:

 1. Klicka på fliken Bränn.

 2. Klicka på Spelningslista i navigeringsfönstret.

 3. Markera den sparade bränningslistan/spelningslistan i informationsfönstret och dra den till listvyn.

Nu kan du använda den spelningslistan för att bränna CD-skivor igen.

Vad menas med meddelandet "inspekterar" i Windows Media Player när jag klickar på Starta bränning?

Windows Media Player måste bara inspektera musikfiler som inte har rippats eller som aldrig tidigare har spelats helt och hållet i den här versionen av Windows Media Player om volymutjämning är aktiverat för att bränna ljud-CD-skivor. När inspektionssteget i bränningsprocessen tar lång tid, kan det bero på att Windows Media Player har problem med en viss musikfil. Avbryt bränningsprocessen genom att klicka på Avbryt bränning och kontrollera sedan att musikfilen kan spelas i Windows Media Player genom att spela genom den helt och hållet. Om det inte går, kan filen vara skadad.

Om det inte löser problemet, kan du försöka ta bort den aktuella musikfilen från bränningslistan eller skaffa (hämta eller rippa) musikfilen igen och kontrollera om det löser problemet genom att spela igenom den helt och hållet igen. Om musikfilen går att spela men bränningsprocessen fortfarande stannar när den här musikfilen inspekteras, kan du pröva att stänga av volymutjämning:

 1. Klicka på pilen under fliken Bränn och därefter på Fler alternativ.

 2. Avmarkera kryssrutan Justera ljudvolymen så att den är samma för alla spår och klicka sedan på OK.

 3. Försök bränna CD:n igen.

Obs!

 • Obehörig användning och/eller kopiering av copyrightmaterial kan vara ett brott mot lagen om upphovsrätt i USA och/eller andra länder. Copyrightmaterial innefattar bland annat programvara, dokumentation, grafik, sångtexter, fotografier, ClipArt, animeringar, film- och videoklipp samt ljud och musik (även MP3-kodad). Brott mot amerikanska och internationella lagar om upphovsrätt kan medföra böter och fängelse.