Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

Ja. I den här versionen av Windows är det möjligt att partitionera om hårddisken med funktionen Krymp i Diskhantering. Du kan krympa en befintlig partition eller volym och skapa ledigt diskutrymme, där du sedan kan skapa en ny partition eller volym. (Termerna partition och volym avser normalt samma sak.)

  1. Öppna Datorhantering genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och Administrationsverktyg. Dubbelklicka sedan på Datorhantering. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Klicka på Diskhantering under Lagring i navigeringsfönstret.

  3. Högerklicka på den volym som du vill krympa och klicka sedan på Krymp volym.

  4. Följ instruktionerna på skärmen.

Mer Information om hur du krymper en volym får du om du öppnar Diskhantering, klickar på Hjälp i menyraden, klickar på Hjälpavsnitt, klickar på fliken Innehåll, klickar på Diskhantering: Välkommen, klickar på Hantera standardvolymer och sedan klickar på Komprimera en standardvolym.

Kommentarer

  • Om du har flera partitioner på hårddisken kan du ta bort partitioner och sedan skapa nya i det oallokerade utrymme som skapas. Alla data på en partition går förlorade om du tar bort den.

  • Du kan också partitionera om hårddiskar med ett partitioneringsverktyg från tredje part. Det finns många program från tredje part som gör det möjligt att partitionera om hårddisken utan att data går förlorade.