Ändra mappvyer och beteende

Du kan ändra hur filer och mappar fungerar samt hur innehållet i dem visas med hjälp av Mappalternativ på Kontrollpanelen.

Öppna Mappalternativ genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Utseende och anpassning och till sist på Mappalternativ.

Ändra hur mappar visas

Du kan anpassa hur mapparna visas och fungerar efter behov. Du kan till exempel välja att alla filer och mappar ska kunna öppnas med bara ett klick (som länkar på en webbsida) i stället för med det vanliga dubbelklicket. Här följer en översikt över de inställningar du kan göra:

Om du vill Gör så här:
Om du vill

Använda de aktuella vyinställningarna (t.ex. Lista, Detaljerad lista eller Stora ikoner) för alla mappar på datorn av samma typ som den mapp som för närvarande är öppen. (Dokument och musikdetaljer är exempel på mapptyper.)

Gör så här:

I den mapp som för närvarande är öppen klickar du på Ordna i verktygsfältet och sedan på Mapp- och sökalternativ.

Under Mappalternativ klickar du på fliken Visa och klickar sedan på Använd i alla mappar. (Om du för dessa mappar vill växla tillbaka till standardinställningar klickar du på Återställ mappar.)

Om du vill

Stäng av informationsfönstret och förhandsgranskningsfönstret i alla mappar. Med den här inställningen kan filer visas på ett större utrymme genom att fönster som inte används är dolda.

Gör så här:

Klicka på fliken Allmänt och sedan på Använd standardmapparna för Windows. (Du visar fönstren igen genom att klicka på Visa förhandsgranskning och filter.)

Om du vill

Öppna nya mappar i egna mappfönster. Om du vill behålla alla mappar du arbetar med på skärmen samtidigt kan detta vara lämpligt.

Gör så här:

Klicka på fliken Allmänt och sedan på Öppna mappar i separata fönster. (Om du vill att den nya mappen ska ersätta det tidigare mappfönstret ska du klicka på Öppna mappar i samma fönster.)

Om du vill

Öppna ett objekt med ett enkelklick. Använd den här inställningen om du vill kunna öppna filer och mappar med ett enkelklick, på samma sätt som man öppnar länkar på en webbsida.

Gör så här:

Klicka på fliken Allmänt och sedan på Enkelklicka för att öppna. (Du växlar tillbaka till det vanliga dubbelklicket genom att klicka på Dubbelklicka för att öppna.)

Tips!

  • Om du vill återställa mappbeteendet till det ursprungliga klickar du på fliken Allmänt och sedan på Återställ standardvärden.

Ändra avancerade fil- och mappinställningar

Du kan ändra filernas och mapparnas utseende och beteende på fler sätt med hjälp av de avancerade inställningarna i Mappalternativ på Kontrollpanelen. Här följer en översikt över de avancerade inställningar du kan göra:

Om du vill Gör så här:
Om du vill

Visa statiska ikoner för filer och aldrig förhandsvisningar i miniatyr. Använd den här inställningen om förhandsvisningarna i miniatyr saktar ned datorn. Prestanda förbättras om statiska ikoner används.

Gör så här:

Klicka på fliken Visa och markera sedan kryssrutan Visa alltid ikoner, aldrig miniatyrer.

Om du vill

Visa menyerna ovanför verktygsfältet hela tiden. Använd den här inställningen om du föredrar att ha tillgång till menyraden, som är dold som standard.

Gör så här:

Klicka på fliken Visa och markera sedan kryssrutan Visa alltid menyer.

Om du vill

Visa mappens storlek i en beskrivning när du håller muspekaren över en mapp. Använd den här inställningen om du ofta har behov av att kontrollera den totala storleken på innehållet i en mapp, och vill kunna se uppgifterna genom att låta muspekaren vila över mappen.

Gör så här:

Klicka på fliken Visa och markera sedan kryssrutan Visa filstorleksinformation i mapptips.

Om du vill

Se filer och mappar som markerats som dolda. Använd den här inställningen om du vill kunna arbeta med filer som i vanliga fall inte visas, exempelvis användarfiler som markerats som dolda.

Gör så här:

Klicka på fliken Visa och sedan på Visa dolda filer och mappar. Mer information finns i Visa dolda filer.

Om du vill

Se mappar med linjer som kopplar mappar till undermappar.

Gör så här:

Klicka på fliken Visa och avmarkera sedan kryssrutan Visa enkel mappvy i Navigeringsfönstret.

Om du vill

Se filnamnstilläggen som en del av filnamnen. På detta sätt kan du upptäcka skadlig programvara som har maskerats för att se ut som vanliga filer.

Gör så här:

Klicka på fliken Visa och avmarkera sedan kryssrutan Dölj filnamnstillägg för kända filtyper. Mer information finns i Visa eller dölja filnamnstillägg.

Om du vill

Se alla systemfiler som i vanliga fall inte visas.

Gör så här:

Klicka på fliken Visa och avmarkera sedan kryssrutan Dölj skyddade operativsystemfiler.

Om du vill

Öka stabiliteten i Windows genom att öppna varje mapp i en separat del av minnet. Använd den här inställningen om datorn ofta kraschar och du vill kunna åtgärda detta. Observera dock att det kan leda till att datorn blir långsammare.

Gör så här:

Klicka på fliken Visa och markera sedan kryssrutan Öppna mappfönster i en separat process.

Om du vill

Ignorera de anpassade inställningarna för visning av mappar och öppna i stället varje mapp med standardinställningar. Använd den här inställningen om du vill öppna alla mappar utan att dina inställningar för visning av mapparna används.

Gör så här:

Klicka på fliken Visa och avmarkera sedan kryssrutan Kom ihåg inställningar för visning för varje mapp.

Om du vill

Att mapparna du använde när du senast stängde Windows ska öppnas automatiskt varje gång du startar datorn. Använd den här inställningen för att bevara det pågående arbetet mellan sessionerna.

Gör så här:

Klicka på fliken Visa och markera sedan kryssrutan Återställ tidigare mappfönster vid inloggning.

Om du vill

Dölja enheternas enhetsbeteckningar i mappen Dator. Använd den här inställningen om du inte vill visa enhetsbeteckningarna på datorn utan i stället de egna namnen på enheterna.

Gör så här:

Klicka på fliken Visa och avmarkera sedan kryssrutan Visa enhetsbokstäver.

Om du vill

Visa krypterade eller komprimerade NTFS-filer som vanliga filer, utan unik identifieringsfärg. Använd den här inställningen om det finns krypterade eller komprimerade NTFS-filer på datorn och du inte vill att de ska visas annorlunda än andra filer.

Gör så här:

Klicka på fliken Visa och avmarkera sedan kryssrutan Visa krypterade eller komprimerade NTFS-filer med annan färg.

Om du vill

Stänga av beskrivningen som visas när du låter muspekaren vila över en fil. Använd den här inställningen om du inte vill att filinformation ska visas i en beskrivning när du låter muspekaren vila över en fil eller mapp.

Gör så här:

Klicka på fliken Visa och avmarkera sedan kryssrutan Visa popup-beskrivningar för mappar och skrivbordsobjekt.

Om du vill

Visa aldrig filernas innehåll i förhandsgranskningsfönstret. Använd den här inställningen om du inte vill använda förhandsgranskningsfönstret eller för att förbättra datorns prestanda.

Gör så här:

Klicka på fliken Visa och avmarkera sedan kryssrutan Visa förhandsgranskningshanterare i läsfönstret.

Om du vill

Lägga till kryssrutor i filvyer för att lättare kunna markera flera filer samtidigt. Det är användbart om du har svårigheter att hålla ned CTRL-tangenten medan du markerar filer genom att klicka.

Gör så här:

Klicka på fliken Visa och markera sedan kryssrutan Använd kryssrutorna för att markera objekt.

Tips!

  • Du kan återställa de avancerade inställningarna till de ursprungliga genom att klicka på fliken Visa och sedan på Återställ standardvärden.