Du kan ställa in hur länge en tangent ska tryckas ned innan tangentbordstecknet börjar upprepas, hur snabbt tangentbordstecknen ska upprepas och hur snabbt markören ska blinka.

Visa alla

Ändra fördröjningen för när tangentbordstecken upprepas

  1. Öppna Tangentbord genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Kontrollpanelen, på Maskinvara och ljud och sedan på Tangentbord.

  2. Under Tangentrepetition flyttar du skjutreglaget Fördröjning åt vänster om du vill öka den tid som du måste hålla ned en tangent innan tangentbordstecknet upprepas. Flytta skjutreglaget åt höger om du vill minska tiden för när tecknet ska upprepas.

Ändra hur snabbt tangentbordstecken upprepas

  1. Öppna Tangentbord genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Kontrollpanelen, på Maskinvara och ljud och sedan på Tangentbord.

  2. Under Tangentrepetition flyttar du skjutreglaget Repetitionshastighet åt vänster om du vill att tangentbordstecknen ska upprepas långsammare och åt höger om du vill att de ska upprepas snabbare.

Ändra markörens blinkningshastighet

  1. Öppna Tangentbord genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Kontrollpanelen, på Maskinvara och ljud och sedan på Tangentbord.

  2. Flytta skjutreglaget Blinkningshastighet för markör åt höger om du vill öka markörens blinkningshastighet. Om du flyttar skjutreglaget helt åt vänster slutar markören att blinka.