Du kan använda Windows Media Player när du vill rippa (eller kopiera) spår från ljud-CD-skivor till datorn. När du har rippat en skiva blir spåren filer på datorn. Det finns ett antal inställningar som du kan anpassa för att rippningen ska fungera bättre.

 1. Klicka på pilen under fliken Rippa och sedan på Fler alternativ.

 2. Ändra ett eller flera av nedanstående alternativ:

  • Plats. Klicka på Ändra om du vill spara rippade filer i en annan mapp på datorn.

  • Filnamn. Klicka på det här alternativet om du vill använda andra namngivningsregler för rippade filer. Mer information om hur du ändrar namngivningsregler eller lagringsmapp för filer som du har rippat tidigare finns i Rippa musik: vanliga frågor och svar.

  • Format. Välj format för filerna som skapas under rippningen. Standardformatet är Windows Media Audio, som optimerar balansen mellan filstorlek och ljudkvalitet och som stöds av vissa kompatibla enheter. En förteckning över kompatibla enheter finns på webbplatsen för Windows 7 kompatibilitetscenter. Andra tillgängliga alternativ är:

   • I Windows Media Audio Pro, som är lämpligt att använda i bärbara enheter med litet minnesutrymme, t.ex. mobiltelefoner, har ljudkvaliteten vid låga bithastigheter prioriterats. Observera att alla enheter inte stöder detta format.

   • Windows Media Audio (variabel bithastighet) kan ge mindre filstorlek, men rippningen kan ta längre tid.

   • Windows Media Audio Lossless ger den bästa ljudkvaliteten men ökar filstorleken.

   • MP3 och WAV (ingen dataförlust) ger extra flexibilitet.

   De val du gör gäller för kommande rippningar av spår. Du kan inte använda Windows Media Player för att ändra formatet på spår som du redan har rippat. Om du inte är säker på vilket format som fungerar bäst kan du rippa med olika format och ljudinställningar och sedan lyssna på skillnaderna innan du bestämmer dig.

  • Kopieringsskydda musik. Välj det här alternativet om du vill att rippade filer ska skyddas av användningsrättigheter. Mer information om kopieringsskydd finns i Rippa musik: vanliga frågor och svar.

  • Rippa CD-skivor när de sätts in. Om du väljer det här alternativet anger du antingen Endast om fliken Rippa är öppen om du vill att rippningen ska starta automatiskt när du öppnar fliken Rippa eller Alltid om du vill att rippningen ska starta omedelbart när du sätter in CD-skivan. Observera att när den här funktionen är aktiv uppmanas du inte att bekräfta musikinställningarna för rippning. Alla spår väljs för rippning och rippningen startar oavsett om du är ansluten till Internet för att hämta medieinformation eller inte. Om ingen medieinformation hittas under rippningen uppmanas du att ange medieinformationen manuellt i Windows Media Player när rippningen är klar.

   Ovanstående inställningar finns också tillgängliga när du klickar på pilen under fliken Rippa, pekar på Rippa automatiskt när CD matas in och väljer alternativ i menyn.

  • Mata ut CD-skivan när rippningen är klar. Det kan vara praktiskt att markera den här kryssrutan och Rippa CD-skivor när de sätts in om du ska rippa flera CD-skivor i följd.

  • Ljudkvalitet. Du kan ändra komprimeringskvaliteten som används under rippningen. Välj en kvalitetsinställning som bäst motsvarar dina krav på kombinationen ljudkvalitet och filstorlek. Om du är osäker på vilken inställning du ska välja kan du rippa med olika format och bithastigheter och sedan spela upp filerna. Observera att du inte kan ändra kvaliteten om du har valt ett format utan dataförlust.

OBS!

 • Obehörig användning och/eller kopiering av upphovsrättsskyddat material kan vara ett brott mot lagen om upphovsrätt i USA och/eller andra länder. Upphovsrättsskyddat material innefattar bland annat programvara, dokumentation, grafik, sångtexter, fotografier, ClipArt, animeringar, film- och videoklipp samt ljud och musik (även MP3-kodad). Brott mot amerikanska och internationella lagar om upphovsrätt kan medföra böter och fängelse.