Du kan ändra färgen på fönsterramarna, Start-menyn och Aktivitetsfältet.

  1. Öppna Anpassning genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Kontrollpanelen, på Utseende och anpassning och sedan på Anpassning.

  2. Klicka på Fönsterfärg och utseende.

  3. Under Fönsterfärg och utseende klickar du först på den färg du vill använda och sedan på OK.

Obs!

  • Om dialogrutan Inställningar för utseende visas i stället för fönstret Fönsterfärg och utseende kan det bero på att du inte använder temat Windows Vista, att du inte använder färgschemat Windows Aero eller att datorn inte uppfyller maskinvarukraven för att köra Windows Aero. Mer information finns i Felsöka problem med Windows Aero.

Så här ändrar du datorns färger om du inte har Windows Aero

Om du har tagit reda på att du inte har Windows Aero, kan du ändå ändra en del av datorns färger.

  1. Öppna Inställningar för utseende genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Utseende och anpassning, Anpassning och till sist på Fönsterfärg och utseende. Om dialogrutan Inställningar för utseende inte öppnas, klickar du på Öppna egenskaper för klassiskt utseende.

  2. Klicka på Avancerat.

  3. I objektlistan klickar du på den del av Windows som du vill ändra färgen på.

  4. Klicka på den färg du vill ha i listan Färg.

  5. Upprepa steg 3 och 4 för alla delar av Windows som du vill ändra färg på och klicka sedan på OK.