Ändra visningsspråk

Visningsspråket är det språk som Windows används i guider, dialogrutor, menyer, hjälp- och supportavsnitt och andra objekt i användargränssnittet. Vissa visningsspråk installeras som standard, men för andra måste du installera ytterligare språkfiler. När du byter visningsspråk, ändras det bara för ditt användarkonto och inte på Välkomstsidan. Information om hur du anger visningsspråk för flera användare eller på Välkomstsidan finns i Använda nationella inställningar och språkinställningar för reserverade konton.

  1. Öppna Nationella inställningar och språkinställningar genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Klocka, språk och region och sedan på Nationella inställningar och språkinställningar.

  2. Klicka på fliken Tangentbord och språk.

  3. Under Visningsspråk väljer du ett språk i listan och klickar sedan på OK.

Obs!

  • Om listan över visningsspråk inte visas måste du installera ytterligare språkfiler först. Mer information finns i Installera ett visningsspråk.

När du byter visningsspråk kanske inte texten i menyerna och dialogrutorna för en del program visas på önskat språk. Detta kan bero på att programmet saknar stöd Unicode. Mer information om hur du ändrar texten i menyer och dialogrutor för program som saknar stöd för Unicode finns i Ändra systemspråk.