Ett standardprogram är det program som används i Windows när du öppnar en viss typ av fil, t.ex. en musikfil, en bild eller en webbsida. Om du t.ex. har mer än en webbläsare installerad kan du välja någon av dem som standardwebbläsare.

Öppna Standardprogram genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Standardprogram.

I Standardprogram kan du göra följande:

 • Ange dina standardprogram. Använd det här alternativet för att välja vilka program som ska användas som standard i Windows. Om du vill använda en mediespelare för att öppna alla mediefiler använder du det här alternativet.

  Bild av inställningar för Standardprogram
  Du kan ändra standardprogrammen i Windows

  Om ett program saknas i programlistan

  Om ett program saknas i listan kan du göra programmet till standardprogram genom att använda Ange associationer.

  1. Öppna Standardprogram genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Standardprogram.

  2. Klicka på Associera en filtyp eller ett protokoll med ett program.

  3. Klicka på önskad filtyp eller önskat protokoll.

  4. Klicka på Byt program.

  5. Klicka på programmet som du vill använda som standard för filtypen du valde, eller klicka på pilen bredvid Andra program om du vill visa fler program. (Om önskat program inte visas kan du klicka på Bläddra för att hitta programmet och sedan på Öppna. Dina valmöjligheter begränsas om det inte finns några andra installerade program som stöder filtypen eller protokollet.)

   Bild av en lista över andra tillgängliga program
   Om programmet du vill använda som standard inte visas klickar du på pilen bredvid Andra program för att visa en lista med tillgängliga program på datorn
  6. Klicka på OK.

  Obs!

  • Det går inte att låta en association du ändrar för en filtyp eller ett protokoll vara tom eller inte asssocierad. Du måste välja ett nytt program.

  De alternativ du anger här gäller bara för ditt användarkonto. Andra användarkonton på datorn påverkas inte av de alternativ du väljer.

 • Associera en filtyp eller ett protokoll med ett program Använd det här alternativet för att finjustera valet av standardprogram efter filtyp eller protokoll. Du kan t.ex. öppna alla .jpg-bildfiler med ett visst program och alla .bmp-bildfiler med ett annat program.

 • Ändra inställningarna för Spela upp automatiskt. Du kan också välja vilka program som ska användas för att starta olika typer av media, t.ex. CD-skivor med musik eller DVD-skivor med foton. Mer information finns i Spela upp automatiskt: vanliga frågor.

 • Ange standardprogram för den här datorn. Ange programåtkomst och standardvärden (tillgängligt i Windows Vista) är ett verktyg som används för att ange standardprogram för olika aktiviteter, t.ex. att visa webbsidor och skicka e‑post, för alla som använder datorn. Mer information hittar du om du går till Windows Hjälp online och söker efter "Ange programåtkomst och standardvärden."