Ändra inmatningsspråk

Inmatningsspråket är en inställning i Windows som styr vilket språk du använder för att skriva information på datorn. Innan du kan ändra ett inmatningsspråk måste du lägga till språket i Windows. Mer information finns i avsnittet Lägg till inmatningsspråk.

Ändra inmatningsspråk

  • Klicka på knappen Inmatningsspråk i Språkfältet och klicka sedan på det inmatningsspråk du vill använda.

    Bild på Språkfältet
    Språkfältet

    Obs!

    • Om Språkfältet inte visas högerklickar du på Aktivitetsfältet, pekar på Verktygsfält och klickar sedan på Språkfältet.