Felkontrollera hårddisken

Du kan bidra till att lösa en del datorproblem och förbättra datorns prestanda genom att se till att hårddisken är felfri.

 1. Öppna Dator genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Dator.

 2. Högerklicka på den hårddiskenhet som du vill kontrollera och klicka sedan på Egenskaper.

 3. Klicka på fliken Verktyg och sedan på Kontrollera nu under Felkontroll. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  Om du vill reparera problem som upptäcks under kontrollen automatiskt, markerar du Reparera fel i filsystemet automatiskt. I annat fall kommer diskkontrollen bara rapportera problemen utan att korrigera dem.

  Om du vill utföra en grundlig diskkontroll, markerar du Sök efter skadade sektorer och försök att reparera dem. Den här sökningen syftar till att reparera fysiska fel på själva hårddisken och kan ta mycket längre tid att slutföra.

  Om du vill söka efter såväl filfel som fysiska fel, markerar du både Reparera fel i filsystemet automatiskt och Sök efter skadade sektorer och försök att reparera dem.

 4. Klicka på Start.

Beroende på hårddiskens storlek kan det här ta några minuter. För bästa resultat bör du inte använda datorn för några andra aktiviteter medan den felkontrollerar.

Obs!

 • Om du markerar Reparera fel i filsystemet automatiskt för en disk som används (till exempel den partition som innehåller Windows), kommer du att uppmanas att schemalägga felkontrollen tills nästa gång du startar om datorn.