Komprimerade filer tar inte lika stor plats och kan överföras snabbare till andra datorer än en okomprimerad fil. Du kan arbeta med komprimerade filer och mappar på samma sätt som med okomprimerade filer och mappar. Du kan också kombinera flera filer i en enda komprimerad mapp så att det blir lättare att dela en grupp filer eftersom du bara behöver bifoga en mapp i ett e‑postmeddelande i stället för flera filer.

Visa alla

Komprimera en fil eller mapp

 1. Klicka på den fil eller mapp du vill komprimera.

 2. Högerklicka på filen eller mappen, peka på Skicka till och klicka sedan på Komprimerad mapp.

  En ny komprimerad mapp skapas. Du kan byta namn på den genom att högerklicka på mappen, klicka på Byt namn och ange det nya namnet.

Extrahera filer eller mappar från en komprimerad mapp

 1. Sök reda på den komprimerade mapp som du vill extrahera filer eller mappar från.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill extrahera en enstaka fil eller mapp dubbelklickar du på den komprimerade mappen så att den öppnas. Dra sedan filen eller mappen från den komprimerade mappen till en ny plats.

  • Om du vill extrahera hela innehållet i den komprimerade mappen högerklickar du på mappen, klickar på Extrahera alla och följer sedan instruktionerna.

Obs!

 • Om du lägger till krypterade filer i en komprimerad mapp dekrypteras filerna när de extraheras, vilket kan resultera i att personlig eller känslig information blir tillgänglig för obehöriga. Av den anledningen bör du undvika att komprimera krypterade filer.

 • Vissa typer av filer, t.ex. JPEG-bilder är redan hårt komprimerade. Om du komprimerar flera JPEG-bilder i en mapp blir den totala storleken på mappen ungefär samma som den ursprungliga samlingen bilder eftersom JPEG-filformatet redan är komprimerat. Om du vill göra bilderna mindre för att skicka i ett e‑postmeddelande läser du avsnittet Skicka bilder och videor med e‑post.

 • Om du redan har skapat en komprimerad mapp och vill lägga till en ny fil eller mapp i den drar du bara filen eller mappen till den komprimerade mappen.