Om du vill ansluta datorn till en teve måste datorn ha en utgångsport som matchar en av ingångsportarna på teven.

Bild på VGA-, DVI-, kompositvideo-, S-Video-, HDMI- och komponentvideoanslutningarna
Visa alla

Vad som behövs om du har en HDTV

Eftersom nästan alla datorer har en utgångsport kan du använda en kabel för att ansluta datorn till din HDTV (High Definition Television). De flesta datorer har en VGA-utgång (det är vanligt med VGA-kablar). Andra har DVI- (Digital Visual Interface), HDMI- (High Definition Multimedia Interface) eller komponentvideoutgångar, som alla kräver olika kablar.

Här följer några olika beskrivningar av hur man ansluter en dator till en HDTV:

Om datorn har den här sortens utgång
bör den fungera tillsammans med den här sortens TV-ingång
Använda den här sortens kabel

HDMI

HDMI

HDMI till HDMI

DVI

DVI eller HDMI

DVI till DVI eller DVI till HDMI

VGA

VGA

VGA till VGA

Vad som behövs om du har en standard-teve

De flesta standard-teveapparater stöder endast kompositvideo- eller S-video-anslutningar. Om datorn stöder någon av de här kan du eventuellt ansluta den till teven. Men, båda de här anslutningstyperna resulterar i skärmar som inte är lika skarpa som det resultat som kan uppnås med en HDTV eller en vanlig datorbildskärm.

Här följer några olika beskrivningar av hur man ansluter en dator till en standardteve:

Om datorn har den här sortens utgång
bör den fungera tillsammans med den här sortens TV-ingång
Använda den här sortens kabel

Kompositvideo

Kompositvideo

Kompositvideo till kompositvideo

S-Video

S-Video

S-Video till S-Video

Ansluta datorn till teven

När du har rätt kabel följer du de här anvisningarna för ansluta datorn till teven:

  1. Stäng av datorn och placera den inom räckhåll för teven. Koppla ifrån skärmen, men låt tangentbordet och musen vara anslutna.

  2. Anslut den videokabel som passar från datorutgången till teven.

  3. Sätt på teven och ställ in den på den ingång som matchar utgången på datorn. Du kanske måste titta i användarhandboken som medföljer teven för att få information om hur du gör det.

  4. Sätt på datorn.

    Du bör se Windows på teven. Om skärmen är utdragen eller en del av skärmen verkar avklippt, måste du antagligen justera skärmupplösningen i Windows.

    Om du inte ser Windows på teven, kanske du måste återansluta datorn till bildskärmen och justera skärmupplösningen innan du ansluter till teven.

Obs!

  • VGA-, DVI- och komponentvideokablar stöder inte ljudsignaler. HDMI-kablar stöder visserligen ljudsignaler, men inte alla HDMI-aktiverade grafikkort stöder ljud. Om HDTV:n har en ljudutgång kan du eventuellt ansluta en separat ljudkabel från datorns ljudkort direkt till teven. Annars får du ansluta ljudsignalen till en annan enhet, som t.ex. externa datorhögtalare eller ett hemmastereosystem.

  • Om datorn inte stöder den typ av videoanslutning som du behöver, kanske du kan installera ett nytt grafikkort som har rätt anslutning.