Anpassa kalendern i Windows

Förutom att använda kalendern i Windows som din primära kalender kan du använda den för att prenumerera på webbkalendrar från våra samarbetsföretags hemsidor eller när du vill dela med dig av ditt schema med andra.

Visa alla

Öppna kalendern i Windows

 • Öppna Windows Kalender genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Kalender.

Ändra kalendervy

Du kan visa kalendern med följande vyer: dag, arbetsvecka, vecka eller månad.

 • Klicka på den vy som du vill använda på Visa-menyn. En bockmarkering visas bredvid den vy som du har valt.

Visa informationsfönstret

 • Om du inte kan se information om en uppgift, ett datum eller en kalender klickar du på Visa-menyn och klickar sedan på Informationsfönstret så att en bockmarkering visas. När du vill stänga informationsfönstret klickar du en gång till på Informationsfönstret. Då försvinner bockmarkeringen.

Skapa en kalender

 1. Klicka på Ny kalenderArkiv-menyn.

 2. Ange ett namn på den nya kalendern i rutan Ny kalender och tryck sedan på RETUR.

 3. Om du vill välja vilken färg dina avtalade tider ska ha klickar du på Färg i informationsfönstret och klickar sedan på din önskade färg.

Skapa en avtalad tid

 1. Klicka på Ny avtalad tid i verktygsfältet.

 2. Skriv en beskrivning för den avtalade tiden i rutan Ny avtalad tid.

 3. I rutan Plats i informationsfönstret skriver du var den avtalade tiden ska äga rum.

 4. Klicka på den kalender där du vill visa den avtalade tiden i listan Kalender.

 5. Markera kryssrutan Heldagsmöte om den avtalade tiden ska ta hela dagen i anspråk.

 6. Ange start- och sluttider.

 7. Om du vill att den avtalade tiden ska upprepas klickar du på hur den ska upprepas i listan Upprepa.

 8. Om du vill få en påminnelse anger du i listan Påminnelse hur långt innan den avtalade tiden som du vill bli påmind.

 9. Om du vill bjuda in någon skriver du den personens e‑postadress i listan Deltagare, trycker på RETUR, klickar på e‑postadressen i listan Bjud in och klickar sedan på Bjud in.

Obs!

 • Om du vill redigera en avtalad tid dubbelklickar du på den och gör sedan dina ändringar.

Skapa en uppgift

 1. Klicka på Ny uppgift i verktygsfältet.

 2. Skriv en beskrivning för uppgiften i rutan Ny uppgift.

 3. Klicka på den kalender där du vill att uppgiften ska visas i listan Kalender i informationsfönstret.

 4. Klicka på den prioritet du vill ge uppgiften i listan Prioritet: låg, medel eller hög.

 5. Ange start- och slutdatum.

 6. Om du vill få en påminnelse klickar du på På datumet i listan Påminnelse och anger datum och klockslag då du vill bli påmind.

Söka efter avtalade tider eller uppgifter med bokstäver, ord eller annan text

 • I rutan Sök anger du de bokstäver eller ord i den avtalade tiden som du vill söka efter. Resultaten visas medan du skriver. Ju mer du skriver, desto precisare blir resultaten.

Prenumerera på en kalender

Många stora sportklubbar, tv- och radioprogram och akademiska institutioner erbjuder kalendrar på Internet. När du prenumererar på en sådan kalender kan du ange hur ofta din personliga kalender ska uppdateras med prenumerationskalenderns händelsedatum. Kalendern i Windows fungerar tillsammans med kalendrar i formatet iCalendar (.ics).

 • I verktygsfältet klickar du på Prenumerera och följer sedan instruktionerna.

Obs!

 • Klicka på webbplatsen för Windows Kalender om du vill se en lista över kalendrar som du kan prenumerera på online.

Publicera en kalender

Du kan publicera din kalender på Internet via en webbvärd så att andra kan se och prenumerera på den. Om du vill kan du publicera ditt personliga schema med lösenordsskydd så att du kan välja vem som får åtkomst till och kan titta på din kalender.

 1. Klicka på PubliceraDela-menyn.

 2. Skriv namnet på den kalender som du vill dela i rutan Kalendernamn.

 3. I rutan Publicera till följande plats anger du platsen (t.ex. en webbplats) där du vill att kalendern ska publiceras.

 4. Ange eventuella övriga inställningar och klicka sedan på Publicera.

Obs!

 • Klicka på Var kan jag publicera den här kalendern? om du vill se en lista över platser där du kan publicera din kalender online.

Skriva ut en kalender

Du kan skriva ut kalendern med följande vyer: dag, arbetsvecka, vecka eller månad.

 1. Klicka på Skriv ut i verktygsfältet.

 2. Klicka på ett av följande alternativ under Utskriftsformat: Dag, Arbetsvecka, Vecka eller Månad och klicka sedan på OK.