Anpassa Start-menyn

Om du ordnar Start-menyn kan det vara lättare att hitta dina favoritprogram och favoritmappar.

Obs!

 • Några av stegen nedan gäller inte om du använder den klassiska Start-menyn.

Visa alla

Fästa en programikon på Start-menyn

Om du använder ett program regelbundet kan du skapa en genväg till det genom att fästa programmets ikon på Start-menyn. Programikonerna visas till vänster på Start-menyn, över den vågräta linjen.

Bild av Start-menyn
Start-menyn
 • Högerklicka på programikonen du vill fästa på Start-menyn och klicka sedan på Fäst på Start-menyn.

Kommentarer

 • Om du vill ta bort en programikon högerklickar du på den och klickar sedan på Ta bort från Start-menyn.

 • Om du vill ändra ordning på en ikon drar du den till en ny plats i listan.

Ta bort en programikon från Start-menyn

När du tar bort en programikon från Start-menyn tas den inte bort från listan Alla program, och programmet avinstalleras inte.

 1. Klicka på StartBild av Start-knappen.
 2. Högerklicka på programikonen du vill ta bort från Start-menyn och klicka sedan på Ta bort från den här listan.

Flytta knappen Start

Knappen Start Bild av Start-knappen visas i Aktivitetsfältet. Även om du inte kan ta bort knappen Start från Aktivitetsfältet kan du flytta hela fältet, inklusive knappen Start.
 1. Högerklicka på ett tomt utrymme i Aktivitetsfältet. Om Lås Aktivitetsfältet är markerat klickar du på alternativet och låser upp Aktivitetsfältet.

 2. Klicka på ett tomt utrymme i Aktivitetsfältet och håll ned musknappen samtidigt som du drar Aktivitetsfältet till någon av skrivbordet kanter. När Aktivitetsfältet befinner sig där du vill ha det släpper du musknappen.

Obs!

 • Om du vill låsa Aktivitetsfältet högerklickar du på ett tomt utrymme i Aktivitetsfältet och klickar sedan på Lås Aktivitetsfältet. Kryssrutan markeras igen.

Rensa nyligen använda objekt på Start-menyn

När du rensar listan över nyligen använda objekt tas inte objekten bort från datorn.

 1. Klicka på StartBild av Start-knappen.
 2. Högerklicka på Tidigare och klicka sedan på Rensa listan Tidigare.

Ändra antalet genvägar i listan över vanliga program

Windows visar genvägar på Start-menyn till program du ofta använder. Du kan ändra hur många genvägar till program som visas.

 1. Öppna Egenskaper för Aktivitetsfältet och Start-menyn genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Utseende och anpassning och sedan på Aktivitetsfältet och Start-menyn.

 2. Klicka på fliken Start-meny och klicka sedan på Anpassa.

 3. Ange hur många program du vill visa på Start-menyn, i rutan Antal senast använda program som ska visas i dialogrutan Anpassa Start-menyn, och klicka sedan på OK.

Anpassa den högra delen av Start-menyn

Du kan lägga till och ta bort objekt som visas till höger på Start-menyn, t.ex. Dator, Kontrollpanelen och Bilder. Du kan också ändra vissa objekt så att de visas som länkar eller menyer.

 1. Öppna Egenskaper för Aktivitetsfältet och Start-menyn genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Utseende och anpassning och sedan på Aktivitetsfältet och Start-menyn.

 2. Klicka på fliken Start-meny och klicka sedan på Anpassa.

 3. Markera önskade alternativ i listan som visas i dialogrutan Anpassa Start-menyn, och klicka sedan på OK.

Återställa Start-menyns standardinställningar

Du kan återställa Start-menyns ursprungliga utseende och standardinställningarna.

 1. Öppna Egenskaper för Aktivitetsfältet och Start-menyn genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Utseende och anpassning och sedan på Aktivitetsfältet och Start-menyn.

 2. Klicka på fliken Start-meny och klicka sedan på Anpassa.

 3. Klicka på Använd standardinställningar i dialogrutan Anpassa Start-menyn och sedan på OK.

Söka efter program från Start-menyn

 • Klicka på StartBild av Start-knappen och skriv sedan in ett ord eller en fras i rutan Sök.

Lägga till kommandot Kör på Start-menyn

 1. Öppna Egenskaper för Aktivitetsfältet och Start-menyn genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Utseende och anpassning och sedan på Aktivitetsfältet och Start-menyn.

 2. Klicka på fliken Start-meny och klicka sedan på Anpassa.

 3. Rulla igenom listan över alternativ tills du ser kryssrutan Kommandot Kör i dialogrutan Anpassa Start-menyn, markera kryssrutan och klicka sedan på OK.