Demo: Skriva ut

Bild på en filmrulle

I den här demon lär du dig grunderna för hur ett dokument skrivs ut i Windows. Lär dig hur du hittar kommandot Skriv ut och välj vilka sidor som ska skrivas ut, antalet kopior och sidorienteringen. Du lär dig också hur du förhandsgranskar dokumentet innan du skriver ut det.

Läs transkriptionen

Skrivare är enheter som skriver ut text och bild från datorn till papper. Nu ska vi titta på hur man skriver ut dokument och vilka inställningar som ger bäst resultat.

Först måste du se till att skrivaren är ansluten till datorn och att den är aktiverad. Nu ska vi skriva ut ett dokument. Det går till på ungefär samma sätt i alla Windows-program. Utskriftskommandot brukar finnas på Arkiv-menyn. Om du vill skriva ut ett dokument klickar du alltså på Arkiv-menyn och sedan på Skriv ut.

Men innan vi skriver ut ska vi titta på några av alternativen. Om dokumentet består av flera sidor kan du välja exakt vilka sidor som du vill skriva ut. Säg till exempel att du bara vill skriva ut de fem första sidorna. Då skriver du här, bredvid Sidor, 1-5. Om du bara vill skriva ut den andra och fjärde sidan skriver du 2,4, så här.

Du kan också skriva ut fler än ett exemplar samtidigt. Under Antal exemplar skriver du in hur många exemplar du vill skriva ut. Eller också kan du klicka på de här små pilarna och välja en siffra.

OK, nu skriver vi ut. När ett dokument håller på att skrivas ut, visas den här symbolen längst ned på skärmen.

Du kanske också vill ändra dokumentets placering på papperet. I de flesta program kan du ändra position på dokumentet, vilket kallas orientering, genom att klicka på UtskriftsformatArkiv-menyn.

Det finns två orienteringsalternativ: Stående och Liggande. Stående betyder att sidan placeras lodrätt ... så här. Liggande betyder att sidan placeras vågrätt ... så här. Vi väljer Liggande här.

Tänk på att du kan välja hur breda marginaler du vill ha, och även andra inställningar. Klicka på OK för att bekräfta de nya inställningarna.

Nu är dokumentet färdigt att skrivas ut, men först ska vi förhandsgranska det. Då klickar du först på FörhandsgranskaArkiv-menyn. Här visas exakt hur sidorna kommer att skrivas ut. Om du är nöjd med hur det ser ut, kan du skriva ut härifrån.

Nu känner du till grunderna för hur ett dokument skrivs ut.