Demo: Använda Windows Mail

Bild på en filmrulle

E‑post är ett snabbt och enkelt sätt att kommunicera med andra. Den här demon hjälper dig att komma igång med Windows Mail, ett program för e‑post som finns i Windows. Du får lära dig hur du tittar på och sorterar e‑postmeddelanden i Inkorgen, hur du skapar och skickar nya meddelanden, bifogar filer till meddelanden och tar bort meddelanden som du inte längre behöver.

Läs transkriptionen

Windows Mail är ett program som du får tillsammans med Windows som innehåller allt du behöver för att skicka, ta emot och ordna din e-post.

För att komma igång behöver du en Internetanslutning och en e-postadress. Du kan få båda från vilken Internetleverantör som helst. (Leverantörerna kallas ibland för ISP:er).

Du öppnar Windows Mail från Start-menyn. Första gången du startar programmet måste du ange information som du har fått från Internetleverantören.

När du har gjort det öppnas Inkorgen. I Inkorgen visas alla e-postmeddelanden som du får.

Innan vi tittar på vad som finns i Inkorgen ska vi skriva och skicka ett e‑postmeddelande. Du startar ett nytt meddelande genom att klicka på Skapa e-postmeddelande. Alla meddelanden du skickar måste ha en e‑postadress till den person som du skickar det till. Om du vill skicka meddelandet till flera personer skriver du ett kommatecken mellan varje e-postadress ... så här. Här i ämnesraden lägger vi till en kort beskrivning av meddelandet, och här i meddelandefönstret skriver vi det vi vill säga.

Om du vill kan du bifoga filer och bilder i e‑postmeddelandet. Om du vill bifoga ett dokument eller en bild klickar du på "gemet" och väljer den fil eller bild du vill lägga till. Den här kanske blir bra? Lägg märke till att namnet på bilden visas här.

När du har fått med allt du vill ha i meddelandet kan du skicka iväg det. Om du vill vara säker på att meddelandet har skickats, tittar du här i mappen Skickat. Här sparas en kopia av alla meddelanden som skickas, om du skulle behöva det senare.

Windows Mail söker automatiskt efter nya e‑postmeddelanden och uppdaterar Inkorgen. Men du kan när som helst också själv se efter om du har fått några nya meddelanden, genom att klicka på den här knappen. Det ser ut som ett nytt meddelande just har kommit.

Det har samma ämnesrad, med bokstäverna "SV". På så vis ser vi att det är ett svar på ett annat meddelande. Och det här gemet visar att en fil eller bild är bifogad i meddelandet. Du öppnar meddelandet genom att dubbelklicka på det. Om du vill svara på meddelandet klickar du här.

Nu ska vi titta på andra meddelanden i Inkorgen och hur du kan sortera dem. Du kan klicka på vilken kolumnrubrik som helst, Från, Ämne eller Mottaget, och sortera meddelandena efter den kategorin.

Om du vill att meddelandena ska sorteras i alfabetisk ordning efter avsändare klickar du på Från. Om du vill att meddelandena ska sorteras efter det datum de kom klickar du på Mottaget. De nyaste meddelandena visas överst. Klicka på Mottaget igen om du vill att de ska sorteras från äldst till nyast. Nu ändras pilens riktning.

Och till sist, om du vill bli av med meddelanden som du inte behöver, klickar du på meddelandet och sedan på Ta bort. Alla meddelanden som du tar bort hamnar i mappen Borttaget. De ligger sedan kvar i Borttaget tills du tar bort dem permanent.

Nu vet du hur du använder Windows Mail för att skicka, ta emot och sortera dina meddelanden.