Redigera bilder: rekommenderade länkar

Du kan redigera dina digitala bilder i Fotogalleriet genom att markera dem och sedan klicka på Rätta till i verktygsfältet. Med hjälp av fönstret Rätta till kan du ändra färger, förbättra ljusstyrkan och kontrasten, räta upp sneda bilder, beskära och ta bort röda ögon.

Öppna Fotogalleriet i Windows genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och sedan på Fotogalleriet i Windows.

Om du vill ha mer information om att redigera bilder kan du söka på ”bilder” i Hjälp och support.