Du kan dela filer och mappar på flera olika sätt. Det vanligaste sättet att dela filer i Windows är att dela dem direkt från datorn. Det finns två olika metoder att göra detta i Windows: Du kan dela filer från en mapp på datorn eller från mappen Delat. Vilken metod du använder beror på om du vill spara de delade mapparna, vem du vill dela dem med och hur stor kontroll du vill ha över filerna. Båda metoderna gör det möjligt att dela filer och mappar med någon om båda datorerna tillhör samma nätverk. Den här artikeln beskriver även flera andra metoder att dela filer.

Dela ut filer från en mapp på datorn

Med den här metoden för delning kan du bestämma vem som har rätt att ändra filerna du delar ut, och vilken typ av ändringar (om några) de har rätt att göra. Du gör detta genom att ange behörigheter för delning. Behörigheter för delning kan beviljas till enskilda personer eller till grupper i samma nätverk. Du kan t.ex. tillåta att vissa användare bara kan visa delade filer, medan andra har rätt att både visa och ändra dem. Personer du delar med kan bara se de mappar du har delat ut till dem.

Du kan också använda den här delningsmetoden för att komma åt dina delade filer när du använder en annan dator, eftersom du även kommer åt alla filer du delar med andra personer från andra datorer.

Information om hur du delar filer i mappar på datorn finns i Dela filer med någon.

Obs!

 • Om din dator ingår i en arbetsgrupp, har du möjlighet att aktivera eller inaktivera lösenordsskydd. Om lösenordsskydd är aktiverat måste användaren du delar med ha ett användarkonto och ett lösenord på datorn för att få tillgång till de filer och mappar som du delar. Du kan aktivera och inaktivera lösenordsskydd i Nätverks- och delningscenter.

Dela ut filer från mappen Delat på datorn

Med den här metoden för delning kopierar eller flyttar du filer till mappen Delat och delar dem från denna plats. Om du aktiverar fildelning för mappen Delat kan alla med ett användarkonto och lösenord på datorn, liksom alla i nätverket, se alla filer i mappen Delat och i undermapparna. Du kan inte begränsa åtkomsten till enbart vissa filer i mappen Delat. Men du kan ange behörigheter som antingen helt begränsar åtkomsten till mappen Delat, eller som hindrar personer från att ändra befintliga och skapa nya filer.

Om inte datorn tillhör en domän kan du även aktivera lösenordsskyddad delning. Detta begränsar nätverksåtkomsten till den delade mappen så att endast personer som har ett användarkonto och ett lösenord på din dator har åtkomst. Som standard är nätverksåtkomst till den delade mappen inaktiverat tills du aktiverar detta.

Information om hur du delar med hjälp av mappen Delat finns i Dela filer med någon och Dela filer med den delade mappen.

Bild av offentlig mapp
Mappen Delat.

Vilken metod ska jag välja?

Det finns flera faktorer som påverkar om du ska välja att dela filer från en vanlig mapp eller från mappen Delat.

Använd en vanlig mapp om:

 • Du föredrar att dela mappar direkt från platsen där de finns (t.ex. i Dokument, Bilder och Musik) och inte vill spara dem i mappen Delat.

 • Du vill kunna ange behörigheter för delning för enskilda användare och inte bara för alla i nätverket, så att olika personer får olika åtkomstbehörigheter (eller inga behörigheter alls).

 • Du delar många digitala bilder, musik eller stora filer som är besvärliga att kopiera till en separat mapp. Det kan vara onödigt att låta filerna ta upp plats på två olika platser på datorn.

 • Du ofta skapar nya filer eller uppdaterar filer som du vill dela, och du inte vill kopiera dem till mappen Delat.

Använd mappen Delat om:

 • Du föredrar det enkla sättet att dela filer och mappar från en enda plats på datorn.

 • Du enkelt vill kunna se allt du delar med andra, genom att snabbt titta i mappen Delat.

 • Du vill hålla isär det du delar med innehållet i mapparna Dokument, Musik, Bilder.

 • Du vill ange behörigheter för delning för alla i nätverket, och du inte behöver ange behörigheter för delning för enskilda personer.

Mer information finns i Dela filer med den delade mappen.

Andra sätt att dela filer

Du kan dela filer på flera andra sätt, som inte kräver att du delar dem från specifika mappar. Du kan också dela via:

 • Ett dator till dator-nätverk (ad hoc). Om du vill dela filer mellan två datorer som inte redan tillhör samma nätverk men som finns i samma rum, kan du skapa ett dator-till-datornätverk, även kallat ett ad hoc-nätverk. Ett ad hoc-nätverk är en temporär anslutning mellan datorer och utrustning som används för ett specifikt syfte, t.ex. delning av dokument under ett möte. Mer information finns i Konfigurera ett dator till dator-nätverk (ad hoc).

 • Flyttbara media. Du kan kopiera filer till någon form av flyttbart media, t.ex. bärbara hårddiskar, CD- och DVD-skivor och flash-minneskort. Därefter sätter du in mediet i en annan dator och kopierar filerna till datorn, eller ger mediet till de du vill dela filerna med och låter dem kopiera filerna själva. Mer information finns i Kopiera filer till en annan dator.

 • E‑post. Om du bara har en eller ett par mindre filer som du vill dela, är det ofta enklare att bifoga dem i ett e‑postmeddelande. Information om hur du skickar bifogade filer med Windows Mail finns i Skicka en bifogad fil i ett Windows Mail-meddelande.

 • Windows Mötesrum. Med den här funktionen i Windows kan du konfigurerar en session där du delar dokument, program eller skrivbordet på din dator med andra sessionsdeltagare. Mer information finns i avsnittet Windows Mötesrum: vanliga frågor och svar

 • Ett Windows-kompatibelt fildelningsprogram. Det finns många program som kan hjälpa personer att dela filer.

 • Webben. Många webbplatser erbjuder möjlighet att dela foton och andra typer av filer.

 • Snabbmeddelanden. De flesta program för snabbmeddelanden stöder delning av filer med personer du chattar med.