Hitta Aktivitetsfältet

Aktivitetsfältet finns normalt längst ner på skärmen. Om det inte syns kan det finnas ett antal olika orsaker:

  • Aktivitetsfältet är inte låst och har storleksändrats så att det är svårt att se det.

  • Funktionen Dölj automatiskt har aktiverats. Om så är fallet kan du bara se Aktivitetsfältet när du pekar på det.

  • Om du använder flera bildskärmar visas Aktivitetsfältet bara på den ena skärmen.

Visa alla

Ändra storlek på Aktivitetsfältet så att det syns igen

  • Peka på det område där Aktivitetsfältet bör finnas. När pekaren ändrar utseende till en lodrät, dubbelriktad pil Bild av en vertikal pil som visar att höjden på aktivitetsfältet kan ändras, drar du kantlinjen uppåt.

Hitta Aktivitetsfältet när funktionen Dölj automatiskt har aktiverats

  • Peka på det ställe där du senast såg Aktivitetsfältet. Om du inte kan komma ihåg var du senast såg det, kan du försöka peka längst ned på skärmen först och sedan på sidan av skärmen eller längst upp på skärmen, om det behövs. Du kanske behöver flytta pekaren nästan utanför skärmen innan du hittar Aktivtetsfältet.

Stänga av funktionen Dölj automatiskt

  1. Öppna Egenskaper för Aktivitetsfältet och Start-menyn genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Utseende och anpassning och sedan på Aktivitetsfältet och Start-menyn.

  2. Avmarkera kryssrutan Dölj Aktivitetsfältet automatiskt och klicka på OK.