Formatera diskar och enheter

Hårddiskar är primära lagringsenheter som måste formateras för att kunna användas. Formatering betyder att en disk konfigureras med ett filsystem så att Windows kan lagra information på disken. Hårddiskar i nya datorer som körs på Windows är färdigformaterade. Om du köper en ytterligare hårddisk för att utöka datorns lagringsförmåga behöver hårddisken kanske formateras.

Vissa andra lagringsenheter, bland annat många USB-flash-enheter och flash-minneskort, köps färdigformaterade. CD-skivor och DVD-skivor har andra format än hårddiskar och löstagbara lagringsenheter. Mer information om formatering av CD-skivor och DVD-skivor finns i avsnittet Vilket CD- eller DVD-format ska jag använda?

Varning!

  • Formatering raderar alla befintliga filer på en hårddisk. Om du formaterar en hårddisk som innehåller filer tas filerna bort.

Här följer svar på vanliga frågor om formatering av diskar och enheter.

Visa alla

Hur ofta behöver diskar formateras?

Normalt endast när ytterligare lagringsutrymme läggs till datorn. Om en ny hårddisk installeras på datorn måste den formateras med ett filsystem, till exempel NTFS, innan Windows kan lagra filer på den.

Vad innebär en omformatering av min hårddisk?

Att formatera om innebär att formatera en hårddisk eller partition som redan är formaterad eller innehåller data. Formaterar du om en disk, raderas alla data på disken.

Förr i tiden rekommenderades användare ibland att formatera om en hårddisk och installera om Windows för att korrigera allvarliga datorproblem. Omformateringen löste problemet på bekostnad av alla data som sparats på datorn. Därefter fick användaren installera om alla program från de ursprungliga installationsfilerna eller installationsskivorna för att sedan återställa personliga filer, som dokument, musik och bilder, från tidigare gjorda säkerhetskopior.

Den här versionen av Windows erbjuder ett antal mindre drastiska återställningsalternativ, som är bättre utgångspunkter när du behöver korrigera problem med datorn. Mer information hittar du i Windows Hjälp och support om du söker efter "alternativ för systemåterställning". Att formatera om hårddisken och installera om all program bör betraktas som en sista utväg, efter att alla andra återställnings- och diagnostikalternativ har prövats.

Hur gör jag för att formatera en hårddisk?

Innan en hårddisk kan formateras måste först en eller flera partitioner skapas på den. När hårddisken partitionerats kan respektive partition formateras. Termerna partition och volym betyder ofta samma sak. Du kan partitionera hårddisken så att den innehåller en enkel volym eller flera volymer. Varje volym tilldelas en enhetsbeteckning. Mer information finns i Skapa och formatera en hårddiskpartition.

Vilket filsystem ska jag använda?

För denna version av Windows är bästa alternativet för hårddiskar NTFS. Vissa äldre versioner av Windows kräver FAT32. Så i vissa fall, till exempel för en dator med flervalsstart, krävs FAT32. Mer information finns i avsnittet Jämföra filsystemen NTFS och FAT.

Vad är en snabbformatering?

Snabbformatera är ett formateringsalternativ där en ny filtabell skapas på en hårddisk, men disken skrivs inte över eller raderas. Snabbformatering är mycket snabbare är normal formatering, då alla befintliga data på hårddisken raderas.

Vad är partitioner och volymer?

En partition är ett område på en hårddisk som kan formateras och tilldelas en enhetsbokstav. På en standarddisk (den vanligaste disktypen på persondatorer) består en volym av en formaterad primär partition eller logisk enhet. Termerna partition och volym betyder ofta samma sak. Systempartitionen benämns normalt med bokstaven C. Bokstäverna A och B används uteslutande för löstagbara enheter eller diskettenheter. Vissa datorer har hårddiskar som partitioneras som en enkel partition, så att hela hårddisken benämns med bokstaven C. Andra typer av datorer har ytterligare en partition som innehåller återställningsverktyg, om informationen på C-partitionen skadas eller blir oanvändbar.

Hur skapar jag fler partitioner?

Du kan endast skapa fler partitioner eller volymer om hårddisken innehåller ledigt utrymme bestående av oformaterat utrymme som inte utgör en del av en befintlig partition eller volym. Skapa ledigt utrymme genom att förminska volymen eller genom att använda ett partitioneringsverktyg från tredje part. Mer information finns i Kan jag partitionera om hårddisken?

Hur lägger jag till en ny hårddisk?

Om du ska lägga till en intern hårddisk ska du läsa informationen som medföljde den nya hårddisken. Om du installerar en extern hårddisk som ansluts med USB-kabel, bör den här versionen av Windows känna igen hårddisken. Om denna version av Windows inte känner igen disken ska du läsa i Skapa och formatera en hårddiskpartition.

Jag har bestämt mig för att formatera om min hårddisk och installera om Windows, men när jag försöker formatera hårddisken säger Windows att den inte kan genomföra omformateringen.

Det går inte att formatera om en disk eller partition medan den används, inklusive den partition som innehåller Windows. Det här är en säkerhetsfunktion, som hindrar dig från att ta bort Windows av misstag. Om du vill formatera om datorns hårddisk och installera om Windows, startar du om datorn med hjälp av installationsskivan för Windows (det här kallas för att starta från installationsskivan). Under installationsprocessen kan du partitionera och formatera om hårddisken för att sedan installera om Windows. Den här processen kommer att radera alla filer och program på hårddisken, så glöm inte att säkerhetskopiera dina data och program innan du börjar. Mer information hittar du i Windows Hjälp och support om du söker efter "installera och installera om Windows".

Jag har ett system med flervalsstart, med Windows XP på en partition och Windows Vista på den andra partitionen. Jag använder inte Windows XP längre och vill återvinna det utrymmet på hårddisken. Finns det något säkert sätt att ta bort eller formatera om partitionen med Windows XP?

Tar du bort den partition som innehåller systemets ursprungliga operativsystem i ett system med flervalsstart kan systemet bli obrukbart. Den partitionen innehåller systemfiler som krävs för att datorns BIOS (Basic Input/Output System) ska kunna starta datorn, oavsett vilket operativsystem du vill använda.

Du har fortfarande tillgång till filer som lagras på partitionen med Windows XP, liksom allt ledigt utrymme, från Windows Vista, så du har inte förlorat det lediga utrymmet på Windows XP-partitionen. Du kan skapa genvägar till både nya och befintliga mappar Windows XP-partitionen om du vill göra dess lagringsutrymme enklare att komma åt. Mer information finns i Genvägar: vanliga frågor.

Om du avlägsna Windows XP permanent från datorn, bör du överväga att utföra en nyinstallation av Windows Vista. Starta om datorn med hjälp av installationsskivan för Windows Vista (det här kallas även för att starta från installationsskivan). Under installationsprocessen kan du partitionera och formatera om hårddisken, och därefter installera om Windows. Den här processen innebär att alla filer och program på hårddisken raderas, så glöm inte att säkerhetskopiera dina data, spara eventuella installationsfiler för dina program och kontrollera att du har tillgång till installationsskivorna för dina program innan du börjar. Mer information hittar du i Windows Hjälp och support om du söker efter "installera och installera om Windows".