Kungen är en variant av patiens. I spelområdet finns fyra basrutor, fyra fria rutor och en kortlek som är utlagd i åtta kolumner. Basrutorna är de fyra kortplatserna i spelfönstrets övre högra hörn. Ess kan flyttas till basrutorna direkt. Därefter bygger du på dem med kort i samma färg i stigande ordning. Du har vunnit när du lyckats flytta över lekens alla kort till basrutorna. De fria rutorna är de fyra kortplatserna i spelfönstrets övre vänstra hörn. Varje ruta kan innehålla ett kort.

Visa alla

Så här spelar du Kungen

 1. Öppna mappen Spel genom att klicka på Start-knappen Bild på Start-knappen, Alla program, Spel och klicka sedan på Spelutforskaren.

 2. Dubbelklicka på Kungen.

  Om Kungen inte finns tillgängligt kanske du behöver installera det. Mer information om hur du installerar Windows-funktioner finns i Aktivera och inaktivera Windows-funktioner.

  Om du inte har några spel sparade, påbörjas ett nytt Kungen-spel. Om du har ett sparat spel kan du fortsätta spela det där du slutade.

 3. Du flyttar ett kort genom att först klicka på det och sedan klicka på det ställe som du vill flytta det till. Du kan flytta ett kort enligt följande regler:

  • Du kan bara flytta kort till en annan kolumn om det har motsatt färg och närmast lägre valör än kortet i den kolumn som du vill flytta det till.

  • Kort som flyttas till basrutorna måste vara närmaste högre valör än, och samma färg som, kortet som det placeras på.

  • Ett kort som ligger längst ned i en kolumn kan du flytta till en fri ruta, längst ned i en annan kolumn eller till en basruta.

  • Ett kort i en ledig ruta kan du flytta längst ned i en kolumn eller till en basruta.

Tips!

 • Planera flera drag framåt. Precis som i schack påverkar varje drag hela spelet. Flytta inte bara ett kort i taget. Flytta kort så att du får långa sekvenser, töm kolumner och flytta upp ess.

 • Försök få fram och flytta upp låga kort som ligger högt upp i kolumnerna. När du ser ess och tvåor som ligger under flera andra kort i en kolumn, bör du i första hand rensa den kolumnen och flytta upp ess till basrutorna tidigt i spelet.

 • Håll de fria rutorna öppna. Du kan lägga ett kort i taget på en fri ruta (till vänster). Använd de fria rutorna till att flytta sekvenser och kolumner fram och tillbaka. Ju fler fria rutor du har, desto lättare är det att flytta långa stegar och snabbt flytta runt kort. Om du har fyra fria rutor innebär det att du har tillfälliga platser för fyra kort. Försök flytta korten på ett sådant sätt att de fria rutorna förblir fria efter flytten.

 • Högerklicka för att få fram kort. Om du inte kan se exakt vilken färg eller valör ett dolt kort har, kan du högerklicka på det för att se hela kortet. Håll höger musknapp nedtryckt så länge som behövs för att du ska kunna se kortet.

 • Töm hela kolumner så fort det är möjligt. Flytta alla kort från en kolumn, börja den på nytt med en kung och fyll sedan på kolumnen i sekvens. Om du inte kan börja kolumnen med en kung, börjar du den med ett så högt kort som möjligt. Många spelare försöker att inte börja med lägre kort än en tia.

Ändra spelalternativ

Du kan ändra spelalternativen i dialogrutan Alternativ.

 1. Öppna mappen Spel genom att klicka på Start-knappen Bild på Start-knappen, Alla program, Spel och klicka sedan på Spelutforskaren.

 2. Dubbelklicka på Kungen.

  Om Kungen inte finns tillgängligt kanske du behöver installera det. Mer information om hur du installerar Windows-funktioner finns i Aktivera och inaktivera Windows-funktioner.

 3. Klicka på AlternativSpel-menyn.

 4. Markera kryssrutorna intill de alternativ du vill aktivera och klicka sedan på OK.

Spara spel och fortsätta spela sparade spel

 • Om du behöver avbryta spelet och avsluta det senare stänger du det och klickar på Spara. Nästa gång du startar ett spel blir du tillfrågad om du vill fortsätta med det sparade spelet. Om du vill göra det klickar du på Ja.