Komma igång med Windows Movie Maker

Windows Movie Maker är en funktion i Windows Vista som du kan använda för att skapa hemmafilmer och bildspel på datorn, komplett med proffsiga titlar, övergångar, effekter, musik och till och med berättarröst. När du är klar kan du använda Windows Movie Maker och publicera filmen och dela med dig av den till familj och vänner.

Om du är nybörjare på digital videoredigering eller bara nybörjare på Windows Movie Maker kan du fortsätta läsa så kommer en introduktion till de olika verktygen som du kommer att använda i Windows Movie Maker samt länkar om du vill läsa mer.

Så här fungerar verktygen i Windows Movie Maker

Windows Movie Maker är indelad i tre huvuddelar: fönster, storyboard/tidslinje och visningsfönster.

Bild på Windows Movie Maker
Huvudområden i Windows Movie Maker
Visa alla

Om fönstren

Med Windows Movie Maker får du flera olika fönster att arbeta i, beroende på vilka aktiviteter du vill utföra.

 • I fönstret Aktiviteter visas de aktiviteter du kan behöva utföra när du skapar en film, till exempel importera filer och redigera och publicera filmen.

 • I fönstret Klippsamlingar visas mapparna som innehåller klipp. Klippsamlingsmapparna visas till vänster i fönstret Klippsamlingar och klippen i den mapp som är markerad visas till höger i samma fönster. Nedanstående bild visar fönstret Klippsamlingar:

  Bild på fönstret Klippsamlingar
  Samlingsfönstret
 • I innehållsrutan visas de klipp, effekter eller övergångar du arbetar med när du skapar filmen, beroende på vad du arbetar med. Du kan välja om miniatyrer eller en detaljerad lista ska visas i vyn.

  Du kan dra klipp, övergångar eller effekter från innehållsrutan eller en klippsamling från fönstret Klippsamlingar till det aktuella projektets storyboard/tidslinje. Du kan också dra klipp till förhandsgranskningsskärmen och spela upp dem. Om du gör ändringar i ett klipp syns dessa bara i det aktuella projektet, inte i källfilen.

Storyboard/tidslinje

Den del av programmet där du skapar och redigerar ett projekt har två vyer, storyboard och tidslinje. Du kan växla mellan dessa två vyer när du skapar en film.

 • Storyboard. Storyboard är standardvyn i Windows Movie Maker. Du använder storyboard när du vill se ordningen på klippen i projektet och lätt kunna flytta om dem om det behövs. I den här vyn kan du också se eventuella videoeffekter eller videoövergångar som lagts till. Ljudklipp som du lagt till i projektet visas inte på din storyboard, men du kan se dem i tidslinjevyn. På bilden nedan visas storyboardvyn i Windows Movie Maker:

  Bild på storyboardvyn
  Storyboardvyn
 • Tidslinje. I tidslinjevyn visas en mer detaljerad bild av filmprojektet och du kan göra noggrannare redigeringar. Med hjälp av tidslinjevyn kan du trimma videoklipp, justera varaktigheten på övergångarna mellan klippen och visa ljudspåret. Du kan använda tidslinjen när du vill granska eller ändra tiderna för klippen i projektet. Använd knapparna på tidslinjen för att växla till storyboardvyn, zooma in eller ut projektet, lägga in en berättarröst på tidslinjen eller justera ljudnivåerna. På bilden nedan visas tidslinjevyn i Windows Movie Maker:

  Bild på tidslinjen
  Tidslinjevyn

Förhandsgranskningsskärmen

På förhandsgranskningsskärmen kan du visa enskilda klipp eller ett helt projekt. Med hjälp av förhandsgranskningsskärmen kan du förhandsgranska projektet innan du publicerar det som en film. Du kan använda knapparna under förhandsgranskningsskärmen för att spela upp eller göra paus i ett klipp, eller för att gå framåt eller bakåt bildruta för bildruta. Med knappen Dela kan du dela upp ett klipp i två delar vid den punkt som visas på förhandsgranskningsskärmen.

Du kan göra förhandsgranskningsskärmen större eller mindre genom att klicka på Visa, peka på Förhandsgranska i skärmstorlek och välja en storlek. Du kan också dra i fönstret för att göra det större eller mindre.