Windows skyddar datorn genom att begära ett lösenord när datorn aktiveras efter viloläge. Om det finns känslig information på datorn bör du skydda den med ett lösenord. Du kan ändra den här inställningen om du inte vill ange ett lösenord varje gång datorn aktiveras efter viloläge. Om det t.ex. är en privat dator och du är den enda användaren på datorn, kanske du inte vill att den ska vara låst varje gång den aktiveras efter viloläge.

Om du inaktiverar den här inställningen måste du även inaktivera lösenordet för skärmsläckaren. Mer information finns i avsnittet Använda Windows-lösenordet som lösenord för skärmsläckaren.

Obs!

Använd en av följande procedurer för att inaktivera kravet på lösenord när datorn aktiveras efter viloläge.

Visa alla

Ändra inställningen i alla energischeman

  1. Öppna Energialternativ genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Energialternativ.

  2. Klicka på Kräv lösenord vid uppvaknande på sidan Markera ett energischema.

  3. Klicka på Kräv inte något lösenord på sidan Definiera strömbrytare och aktivera lösenordsskydd.

  4. Klicka på Spara ändringar.

Ändra inställningen i ett specifikt energischema

  1. Öppna Energialternativ genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Energialternativ.

  2. På sidan Välj ett energischema klickar du på Ändra schemainställningar för schemat du vill ändra.

  3. På sidan Ändra inställningar för schemat klickar du på Ändra avancerade inställningar.

  4. Expandera Ytterligare inställningar på fliken Avancerade inställningar, expandera Kräv lösenord vid uppvaknande och klicka sedan på Nej, både när datorn körs på batteriström och när den är nätansluten.

  5. Klicka på OK.