Hur gör jag för att använda skyddade filer när jag har överfört dem till en ny dator eller uppgraderat Windows?

När du har uppgraderat datorn till den senaste versionen av Windows och överfört dina musik- och videofiler måste du hämta nya användningsrättigheter för alla skyddade filer som du har överfört.

Om du har köpt en låt från en musikbutik på Internet eller rippat en CD med kopieringsskyddet aktiverat – då har du förmodligen skyddade musikfiler på datorn. När du kopierar en skyddad fil från en dator till en annan måste du vanligtvis hämta nya användningsrättigheter innan du kan använda filen på den nya datorn.

I många fall sköts hämtningen av användningsrättigheter automatiskt av Windows Media Player 11. Om du försöker spela en låt som kräver nya användningsrättigheter försöker spelaren hämta dem automatiskt. Om det inte går visas vanligen ett felmeddelande med anvisningar om vad du ska göra (till exempel kontrollera att du är ansluten till Internet, inloggad hos onlinebutiken och så vidare).

Om du inte kan hämta nya användningsrättigheter kan du läsa mer i Windows Media Player DRM: vanliga frågor eller kontakta onlinebutiken för att få hjälp.