Importera video från en analog videokamera eller VCR via en DV-kamera

Du kan importera video från en analog videokamera eller VCR till datorn genom att använda en digital videokamera (DV-kamera) och guiden Importera video. På så vis kan du importera video från en äldre analog videoenhet, till exempel en VCR eller analog videokamera, som inte har någon IEEE 1394-port. Några populära analoga videoformat är 8 mm, Hi-8, VHS och S-VHS.

När du ansluter en analog videokamera eller VCR till en DV-kamera som är ansluten till datorn, så konverterar DV-kameran videomaterialet från en analog videosignal till en digital videosignal genom A/D-omvandling. Den digitala videon importeras sedan till datorn med hjälp av guiden Importera video.

Om du har en stor mängd videomaterial på det analoga videobandet kan du spara tid genom att använda A/D-omvandling, eftersom videon importeras till datorn utan att den analoga videon spelas in på ett digitalt videoband. Detta sparar in ett arbetsmoment för att importera analogt videomaterial till datorn så att det kan redigeras.

De grundläggande stegen för att importera video från en analog videokamera eller VCR med hjälp av en DV-kamera är följande:

 1. Anslut den analoga videokameran eller VCR-spelaren till DV-kameran genom att använda en av följande två typer av anslutningar: en S-Video-anslutning eller en kompositvideoanslutning.

 2. Aktivera A/D-omvandling i DV-kameran.

 3. Anslut DV-kameran till datorn.

 4. Importera det analoga videomaterialet till datorn via DV-kameran.

Detta behöver du

Om du vill konvertera analog video till en digital videosignal genom att använda en DV-kamera och guiden Importera video behöver du följande:

 • En analog videokamera eller VCR

 • En DV-kamera med A/D-omvandling.

  Läs i DV-kamerans handbok eller besök tillverkarens webbplats för att se om din kameramodell stöder A/D-signalomvandling.

  I vissa DV-kameror kallas inställningen för A/D-omvandling A/V till DV ut, AV till DV eller liknande på någon av kamerans uppspelningsmenyer.

 • En IEEE 1394-kabel

 • En IEEE 1394-port på datorn

 • En ljud/video-kabel (A/V-kabel)

  Den här kabeln, som ofta medföljer DV-kameror, har tre RCA-kontakter (röd, vit och gul) i ena änden och en mini-A/V-kontakt i andra änden.

 • (Valfritt) En S-Video-kabel och en separat RCA-kabel som har en röd och en vit RCA-kontakt i ena änden och ett stereominiuttag i andra änden

  Om du har en RCA-kabel eller A/V-kabel som har en röd och en vit RCA-kontakt i båda ändarna kan du ansluta en adapter för stereominiuttag till ena kabeländen.

Ansluta den analoga videokameran eller VCR-spelaren till DV-kameran med hjälp av en S-Video-anslutning

Om den analoga videokameran eller VCR-spelaren har ett S-Video-uttag kan du ansluta den analoga videokameran eller VCR-spelaren till DV-kameran med hjälp av en S-Video-anslutning. I följande bild visas hur en analog videokamera eller VCR kan anslutas till en DV-kamera med hjälp av en S-Video-anslutning. I bilden visas också en DV-kamera som är ansluten till en dator via en IEEE 1394-anslutning (som behövs i ett senare skede).

Bild som visar en S-Video-kontakt
S-Video-anslutning

Följande anslutningar visas i bilden ovan:

 • S-Video-kontakten i ena änden av S-Video-kabeln ansluts till DV-kamerans S-Video-uttag. S-Video-kontakten i andra änden ansluts till S-Video-uttaget på den analoga videokameran eller VCR-spelaren. Videon överförs från den analoga videokameran eller VCR-spelaren till DV-kameran via S-Video-kabeln.

 • Den röda och den vita RCA-kontakten i ena änden av A/V-kabeln ansluts till motsvarande röda och vita RCA-uttag på den analoga videokameran eller VCR-spelaren. Ljudet överförs via den röda och den vita RCA-kontakten. Den gula RCA-kontakten ska inte anslutas till den analoga videokameran eller VCR-spelaren. Om du använder en VCR som analog videokälla ska du kontrollera att den röda och den vita RCA-kontakten är anslutna till VCR-spelarens RCA-uttag för linje ut.

 • Mini-A/V-kontakten i A/V-kabelns andra ände ansluts till DV-kamerans mini-A/V-uttag (ofta gult och märkt Audio/Video).

 • IEEE 1394-kontakten i ena änden på en IEEE 1394-kabel ansluts till DV-kamerans IEEE 1394-port (ofta märkt DV in-ut eller DV) och den större IEEE 1394-kontakten i andra änden ansluts till datorns IEEE 1394-port. Som sagt görs den här anslutningen vanligen i ett senare skede.

Se till att både den analoga videokameran eller VCR-spelaren och DV-kameran är avstängda innan du ansluter de båda enheterna.

Om du har möjlighet att välja mellan en kompositanslutning eller en S-Video-anslutning när du ansluter den analoga videokameran eller VCR-spelaren till DV-kameran bör du välja S-Video-anslutning eftersom kvaliteten på den importerade videon kommer att bli högre jämfört med en kompositvideoanslutning.

Ansluta den analoga videokameran eller VCR-spelaren till DV-kameran via en kompositvideoanslutning

Om den analoga videokameran eller VCR-spelaren har ett kompositvideouttag och stereo-RCA-uttag kan du ansluta den analoga videokameran eller VCR-spelaren till DV-kameran via en kompositvideoanslutning. I följande bild visas hur en analog videokamera eller VCR kan anslutas till en DV-kamera via en kompositvideoanslutning. I bilden visas också en DV-kamera som är ansluten till en dator via en IEEE 1394-anslutning (som behövs i ett senare skede).

Bild som visar en kompositvideoanslutning
Kompositvideoanslutning

Följande anslutningar visas i bilden ovan:

 • Den röda, den vita och den gula RCA-kontakten i ena änden av A/V-kabeln ansluts till motsvarande RCA-uttag på den analoga videokameran eller VCR-spelaren. Ljudet överförs via den röda och den vita RCA-kontakten och videon överförs via den gula kontakten. Om du använder en VCR som analog videokälla ska du kontrollera att den röda, den gula och den vita RCA-kontakten är anslutna till VCR-spelarens RCA-uttag för linje ut.

 • Mini-A/V-kontakten i A/V-kabelns andra ände ansluts till DV-kamerans mini-A/V-uttag (ofta gult och märkt Audio/Video).

 • IEEE 1394-kontakten i ena änden på en IEEE 1394-kabel ansluts till DV-kamerans IEEE 1394-port (ofta märkt DV in-ut eller DV) och den större IEEE 1394-kontakten i andra änden ansluts till datorns IEEE 1394-port. Som sagt görs den här anslutningen vanligen i ett senare skede.

Se till att både den analoga videokameran eller VCR-spelaren och DV-kameran är avstängda innan du ansluter de båda enheterna.

Aktivera A/D-omvandling i DV-kameran

Nästa steg är att aktivera A/D-omvandling i DV-kameran (förutsatt att du har en DV-kamera med A/D-omvandling)

 1. Om det sitter ett videoband i DV-kameran tar du ut det. Stäng bandenheten.

 2. Slå på DV-kameran och välj uppspelningsläge (kallas ofta VCR eller CTR i kameran).

 3. Tryck på knappen eller den kontroll i DV-kameran som öppnar inställningsmenyn för uppspelning.

 4. Leta upp A/D-omvandling i DV-kameran.

  Namnet på den här inställningen varierar mellan olika DV-kameror. Ibland kallas den A/V till DV ut, A/V till DV eller liknande.

 5. Aktivera A/D-omvandling i DV-kameran.

 6. Stäng DV-kamerans inställningsmeny för uppspelning.

 7. Stäng av DV-kameran.

Ansluta DV-kameran till datorn

Anslut sedan DV-kameran till datorn. Det vanligaste sättet att ansluta DV-kameran till datorn är att använda en IEEE 1394-anslutning.

Anslut en kontakt på IEEE 1394-kabeln till DV-kamerans IEEE 1394-port. Anslut sedan kontakten i ändra änden till en IEEE 1394-port på datorn.

Importera den analoga videon till datorn via DV-kameran

När du har anslutit den analoga videokameran eller VCR-spelaren till DV-kameran och anslutit DV-kameran till datorn kan du importera analog video med hjälp av guiden Importera video.

 1. Sätt in bandet som du vill spela in video från i den analoga videokameran eller VCR-spelaren. Om du spelar in från en analog videokamera slår du på kameran och väljer uppspelningsläge.

 2. Slå på DV-kameran och välj uppspelningsläge (kallas ofta VCR eller CTR i DV-kameran).

 3. Klicka på Importera video om dialogrutan Automatisk uppspelning visas när du slår på DV-kameran.

 4. I rutan Namn skriver du ett namn på videofilen eller videofilerna som du vill skapa, importera och spara på datorn.

 5. Välj en plats där videofilen eller videofilerna ska sparas i listan Importera till eller klicka på Bläddra om du vill välja en annan plats.

 6. Välj ett av följande filformat för den nya videofilen i listan Format och klicka sedan på Nästa:

  • Om du vill skapa en enda fil med den filtyp som din DV-kamera använder som standard, exempelvis en AVI- eller DV-AVI-fil, väljer du Audio Video Interleaved (enstaka fil).

  • Om du vill skapa en enda Windows Media Video-fil (WMV) som innehåller all information på videobandet väljer du Windows Media Video File (enstaka fil).

  • Om du vill skapa en WMV-fil för varje scen på videobandet väljer du Windows Media Video (en fil per scen).

 7. Klicka på Importera delar av videobandet till datorn och sedan på Nästa.

 8. Spola bandet till den punkt som du vill starta videoimporten från, med hjälp av kontrollerna på den analoga videokameran eller VCR-spelaren. Tryck sedan på uppspelningsknappen för att börja spela upp bandet.

 9. Välj Starta Importera video på sidan Spola bandet och starta sedan importeringen.

 10. Klicka på Stoppa Importera video när det analoga videobandet når den punkt som du vill stoppa importen på.

 11. Tryck på stoppknappen på den analoga videokameran eller VCR-spelaren (eller fjärrkontrollen).

 12. Upprepa steg 8 till 11 för varje del av det analoga videobandet som du vill importera.

 13. När importen är klar stänger du funktionen Importera video genom att klicka på Slutför.

  Det importerade videomaterialet sparas som en eller flera videofiler på datorn och visas i Fotogalleriet i Windows.

Obs!

 • Videomaterial kan inte importeras direkt från analoga videokameror eller VCR med hjälp av guiden Importera video eller Windows Movie Maker. Om du vill importera video från en analog videokamera eller VCR utan att använda en DV-kamera, så måste det finnas en enhet för analog videoinspelning på datorn samt ett program för import direkt från en analog videokälla. Mer information finns i dokumentationen som medföljde den analoga inspelningsenheten eller på tillverkarens webbplats.

 • Du kan också öppna guiden Importera video från Windows Movie Maker. Slå på DV-kameran och välj uppspelningsläge, med den analoga videokameran eller VCR-spelaren ansluten till DV-kameran som är ansluten till datorn. Klicka på Importera från digital videokameraArkiv-menyn i Windows Movie Maker.

 • Du kan också öppna Importera video från Fotogalleriet i Windows. Slå på DV-kameran och välj uppspelningsläge, med den analoga videokameran eller VCR-spelaren ansluten till DV-kameran som är ansluten till datorn. Klicka på Arkiv i Fotogalleriet i Windows. Klicka sedan på Importera från kamera eller skanner, välj din DV-kamera i listan över enheter och klicka därefter på Importera.