Du kan importera adressboks- eller kontaktinformation från flera olika format som används av andra program, konvertera dem så att de kan användas i den här Windows-versionen och lagra dem i mappen Kontakter. Du kan även konvertera dina kontakter till andra format genom att exportera dem. Detta gör att du kan dela ut dem till användare som använder en tidigare Windows-version eller som använder ett annat operativsystem.

Visa alla

Importera kontakter som har skapats i ett annat program

 1. Öppna Windows Kontakter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Kontakter.

 2. Klicka på Importera i verktygsfältet och därefter på ett av följande format att importera kontakter från:

  • CSV (semikolonavgränsade värden). Detta är ett allmänt filformat som används för export och import av information till och från databaser och kalkylblad. Om du inte kan importera en adressboksfil direkt i Windows Kontakter kan du prova att först konvertera den till en .csv-fil och därefter importera den filen.

  • LDIF (LDAP-server). Det här formatet används vid import av kataloginformation från LDAP-baserade katalogservrar.

  • vCard (VCF-fil). Det här är det vanligaste formatet för kontakter.

  • Windows Adressboksfil (Outlook Express-kontakter). Det här formatet (.wab-fil) används i de flesta tidigare Windows-versionerna, t.ex. Windows XP.

 3. Klicka på Importera, välj kontaktfilen som du vill importera och klicka därefter på Öppna. De nya kontakterna visas i mappen Kontakter.

  Om du inte kan hitta kontaktfilen som du vill importera ska du läsa informationen som följde med programmet som skapade kontakterna, eller gå till tillverkarens webbplats. Du kanske måste exportera kontakterna från programmet innan du kan importera dem till Windows Kontakter.

 4. När du ser ett meddelande om att importen av kontakter har slutförts klickar du på OK och därefter på Stäng.

Kommentarer

 • Windows konverterar automatiskt alla kontakter i Windows Adressbok till det nya formatet för Windows Kontakter när du uppgraderar datorn från Windows XP till den här Windows-versionen.

 • Kontaktfilen i Windows Adressbok på Windows XP-datorn finns vanligen i C:\Documents and Settings\Ditt användarnamn\Application Data\Microsoft\Address Book. Adressboksfilen har filnamnstillägget .wab och har vanligen ditt användarnamn som namn. Om du inte kan hitta filen eller mappen måste du kanske visa dolda filer (se Visa dolda filer). När importen av Windows Adressbok-filen har slutförts visas alla kontakter som enskilda .contact-filer.

Exportera kontakter så att de kan visas i ett annat program

Du kan konvertera alla kontakter samtidigt till önskat format så att någon som använder ett annat program eller en tidigare Windows-version kan öppna och visa dem.

 1. Öppna Windows Kontakter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Kontakter.

 2. Klicka på Exportera i verktygsfältet och välj sedan något av följande format:

  • CSV (semikolonavgränsade värden). Detta är ett allmänt filformat som används för export och import av information till och från databaser och kalkylblad.

  • vCard (mapp med .vcf-filer). Det här formatet används av många andra program. Det är normalt det bästa valet av format när du skickar kontakter till någon som använder en tidigare Windows-version eller ett annat operativsystem.

 3. Klicka på Exportera, välj en mapp där du vill spara kontakterna i det nya formatet och klicka på OK.

 4. När du ser ett meddelande om att exporten av kontakter har slutförts klickar du på OK och därefter på Stäng.

Kommentarer

 • Om du bara vill konvertera en kontakt till vCard-formatet och skicka den till någon kan du högerklicka på kontakten och därefter klicka på Skicka kontakt. Kontakten konverteras och bifogas i ett e‑postmeddelande i Windows Mail.

 • När du konverterar en kontakt till vCard-formatet försvinner eventuella bilder och en del eller all information på flikarna Familj och Kommentarer.