Importera meddelanden till Windows Mail från andra e‑postprogram

Du kan byta till Windows Mail från ditt befintliga e‑postprogram utan att förlora åtkomsten till dina befintliga e‑postmeddelanden. Du kan importera meddelanden till Windows Mail från flera vanliga e‑postprogram, till exempel Eudora och Netscape Communicator, samt från Microsoft Exchange och Microsoft Outlook.

  1. Öppna Windows Mail genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Mail.

  2. Klicka på Arkiv-menyn, Importera och på Meddelanden.

  3. Importera e‑postmeddelandena genom att följa instruktionerna.

Obs!

  • Om du uppgraderar datorn från en tidigare version av Windows kommer meddelanden från Outlook Express att importeras automatiskt till Windows Mail. Windows Mail ersätter Outlook Express i den här versionen av Windows.

  • När du importerar meddelanden importeras inga kontoinställningar till Windows Mail. Om du vill importera e‑postkontoinställningar klickar du först på Arkiv-menyn, därefter på Konton och sedan på Importera.