Den här informationen gäller Windows Internet Explorer 7 och Windows Internet Explorer 8.

Favoriter, som även kallas bokmärken, är ett bekvämt sätt att organisera och hitta webbsidor som du ofta besöker. Om du använder Internet Explorer på flera datorer kan du spara dina favoriter på en dator och sedan importera denna lista på en annan dator.

Visa alla

Att exportera favoriter från Internet Explorer 8

Följ dessa steg på den dator du vill exportera favoriterna från:

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på knappen Favoriter, klicka på pilen bredvid knappen Lägg till i Favoriter och sedan på Importera och Exportera.

 3. I dialogrutan Import-/exportinställningar klickar du på Exportera till en fil och sedan på Nästa.

 4. Markera kryssrutan Favoriter och klicka på Nästa.

 5. Välj vilken mapp du vill exportera dina favoriter från och klicka sedan på Nästa.

 6. Som standard skapar Internet Explorer en mapp vid namn bookmark.htm i din Dokument-mapp. Om du vill använda ett annat namn än bookmark.htm eller spara de exporterade favoriterna i en annan mapp än Dokument anger du det nya fil- och mappnamnet.

 7. Klicka på Exportera. Om du redan har en fil med samma namn kommer du att bli tillfrågad om du vill ersätta den. Klicka på Ja om du vill ersätta filen eller på Nej och skriv in ett nytt filnamn.

 8. Klicka på Slutför.

Obs!

 • Om det inte går att skriva till den mapp du har valt, som till exempel en annan användares Dokument-mapp, kommer exporteringen att avbrytas. Försök igen med en annan mapp.

Att exportera favoriter från Internet Explorer 7

Följ dessa steg på den dator du vill exportera favoriterna från:

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på knappen Lägg till i FavoriterBild på knappen Lägg till i Favoriter och sedan på Importera och exportera.
 3. Klicka på Nästa i Import-/exportguiden.

 4. Välj Exportera favoriter och klicka sedan på Nästa.

 5. Markera den favoritmapp du vill exportera. Om du vill exportera alla favoriter väljer du mappen på högsta nivå (Favoriter), välj i annat fall önskad enskild mapp. Klicka på Nästa.

 6. Som standard skapar Internet Explorer en mapp vid namn Bookmark.htm i din Dokument-mapp. Om du vill använda ett annat namn än Bookmark.htm eller spara de exporterade favoriterna i en annan mapp än Dokument anger du det nya fil- och mappnamnet.

 7. Klicka på Nästa. Om du redan har en fil med samma namn kommer du att bli tillfrågad om du vill ersätta den. Klicka på Ja om du vill ersätta filen eller på Nej och skriv in ett nytt filnamn.

 8. Klicka på Slutför

Att importera favoriter till Internet Explorer 8

Följ dessa steg på den dator du vill importera dina favoriter till:

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på knappen Favoriter, klicka på pilen bredvid knappen Lägg till i Favoriter och sedan på Importera och Exportera.

 3. I dialogrutan Import-/exportinställningar klickar du på Importera från en fil och sedan på Nästa.

 4. Markera kryssrutan Favoriter och klicka på Nästa.

 5. Som standard sker importen från en fil vid namn bookmark.htm i din Dokument-mapp, men du kan instruera Internet Explorer att importera favoriter som sparats under ett annat namn. Klicka på Bläddra och välj en fil, eller ange plats och namn för filen du vill importera, eller klicka på Nästa för att acceptera förslagen.

 6. Markera den mapp där du vill placera dina importerade favoriter och klicka sedan på Importera.

 7. Klicka på Slutför.

Att importera favoriter från Internet Explorer 7

Följ dessa steg på den dator du vill importera dina favoriter till:

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på knappen Lägg till i FavoriterBild på knappen Lägg till i Favoriter och sedan på Importera och exportera.
 3. Klicka på Nästa i Import-/exportguiden.

 4. Välj Importera favoriter och klicka sedan på Nästa.

 5. Som standard sker importen från en fil vid namn Bookmark.htm i din Dokument-mapp, men du kan instruera Internet Explorer att importera favoriter som sparats under ett annat namn. Klicka på Bläddra och välj en fil, eller ange plats och namn för filen du vill importera, eller klicka på Nästa för att acceptera förslagen.

 6. Markera den mapp där du vill placera de importerade bokmärkena och klicka sedan på Nästa.

 7. Klicka på Slutför

Obs!

 • Om du vill dela eller flytta favoriter från en dator till en annan kan du exportera eller kopiera filen Bookmark.htm till en disk eller ett flashminne. Du kan sedan importera dina favoriter från disken eller flashenheten till den nya datorn.

 • Det går att importera favoriter från tidigare versioner av Internet Explorer till denna version.

 • Om du vill skriva ut en lista över dina favoriter kan du öppna bookmark.htm i Internet Explorer och sedan klicka på knappen Skriv utBild på knappen Skriv ut.