Importera videofiler, bilder och ljud till Windows Movie Maker

Du kan importera filer med följande filnamnstillägg till Windows Movie Maker för användning i projekt:

  • Videofiler: .asf, .avi, .dvr-ms, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mpv2, .wm och .wmv

  • Ljudfiler: .aif, .aifc, .aiff .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, .wav och .wma

  • Bildfiler: .bmp, .dib, .emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff och .wmf

Du kan också importera filer som har andra filnamnstillägg än de som visas ovan till Windows Movie Maker, men det är inte alla filtyper som fungerar när du försöker använda dem för att göra en film.

Filer i formatet Microsoft Recorded TV Show (filer med filtilägget .dvr-ms) som inte är kopieringsskyddade med DRM (digital rights management) kan importeras till Windows Movie Maker om din dator körs med Windows Vista Home Premium eller Windows Vista Ultimate.

Importera filer till Windows Movie Maker

  1. Välj Importera medieobjektArkiv-menyn.

  2. Navigera till den plats som innehåller de digitala mediefiler du vill importera och klicka på Importera.

Tips!

  • Du kan importera flera videoklipp samtidigt. För videoklipp som ligger efter varandra klickar du på det första klippet i listan, håller ned SKIFT och klickar på det sista klippet i listan. För videoklipp som inte ligger efter varandra håller du ned CTRL och klickar på varje klipp du vill importera till Windows Movie Maker.

  • Du kan också importera videofiler och bilder genom att dra filerna från Fotogalleriet till Windows Movie Maker.