Infoga ett specialtecken i ett dokument (ASCII-koder)

Specialtecken är tecken som inte finns på tangentbordet. Det kan vara symboler, speciella matematiska tecken och tecken från andra språk. Du kan infoga specialtecken i dina dokument med hjälp av Teckenuppsättning.

  1. Öppna Teckensnitt genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program, Tillbehör, Systemverktyg och Teckensnitt.

  2. Skriv eller markera det teckensnitt du vill använda i listan Teckensnitt.

  3. Klicka på varje specialtecken du vill infoga i dokumentet.

  4. Klicka på Välj och sedan på Kopiera.

  5. Öppna dokumentet och placera markören där specialtecknet ska visas.

  6. Klicka på Klistra inRedigera-menyn.

Tips!

  • Om du känner till tangentbordskombinationen för det tecken du vill infoga kan du infoga specialtecknet direkt i dokumentet med hjälp av tangentbordet. Det gör du genom att öppna dokumentet och placera markören där specialtecknet ska visas. Med NUM LOCK på håller du ned ALT-tangenten och trycker på de tangenter på det numeriska tangentbordet som representerar tangentbordskombinationen för det tecken du vill skriva. Släpp ALT-tangenten när du är klar så genereras det tecken du vill ha.

  • Om du vill veta tangentbordskombinationen (ASCII-koden) för ett specialtecken öppnar du Teckenuppsättning och klickar på tecknet du vill infoga. Om det finns en tangentbordskombination för tecknet visas den i nedre högra hörnet av Teckenuppsättning.