Första gången du ansluter en enhet till en USB-port installeras drivrutinen för enheten automatiskt i Windows. När drivrutinen har installerats kan du koppla från och ansluta enheten utan att behöva utföra några ytterligare åtgärder.

Innan du installerar enheten

Läs anvisningarna som medföljde enheten och ta reda på om du måste installera en drivrutin innan du ansluter enheten. Normalt känns nyanslutna enheter igen i Windows och drivrutinen installeras automatiskt. För vissa enheter måste du dock installera drivrutinen innan du ansluter enheten.

Dessutom har de flesta enheter en strömbrytare som ska stängas av innan enheten ansluts, medan andra enheter måste startas när du installerar. På grund av sådana här olikheter bör du läsa anvisningarna som medföljer nya enheter innan du ansluter dem.

Om anvisningarna som medföljde enheten skiljer sig från informationen i det här avsnittet följer du anvisningarna som medföljde enheten.

Ansluta enheten

Om det finns en nätkabel till USB-enheten ansluter du enheten till en strömkälla och startar den innan du ansluter den.

Bestäm sedan vilken USB-port du vill ansluta enheten till. Om det finns USB-portar på framsidan av datorn bör du använda någon av dem om du kommer att ansluta och koppla från enheten ofta.

Bild på USB-kabel och USB-port av standardtyp
En USB-kabel och -port av standardtyp

Anslut enheten till USB-porten. Om enhetsdrivrutinen kan installeras automatiskt i Windows visas ett meddelande om att enheten är klar att användas. Annars uppmanas du att sätta in en skiva med drivrutinen för enheten.

När installationen har slutförts läser du informationen om enheten för att se om ytterligare program som kan ha följt med enheten ska installeras.

Det händer ibland att en USB-enhet som inte identifieras i Windows inte heller har levererats med någon skiva med en drivrutin. I så fall kan du själv försöka leta upp en drivrutin för enheten. Börja med att titta på enhetstillverkarens webbplats. Du kan ofta hämta drivrutiner från sådana webbplatsers supportsidor. Mer information finns under Tips på hur man löser problem med USB-enheter.

Obs!

  • Om du ansluter en enhet till en USB-port på ett USB-nav, en bildskärm eller någon annan enhet som är ansluten till datorn bör du se till att USB-porten har tillräckligt med ström för enheten. Mindre enheter, t.ex. USB-flash-enheter och USB-möss, och enheter med egen nätkabel, t.ex. skrivare, fungerar normalt som de ska när de ansluts till ett USB-nav utan ström. För vissa enheter som använder mer ström, t.ex. USB-drivna skannrar och webbkameror, krävs ett nav som har egen nätkabel för att de ska fungera korrekt. Om en enhet inte fungerar korrekt när den ansluts till ett nav kan du ansluta den direkt till någon av USB-portarna på datorn.

  • Enheter som överför stora mängder information, t.ex. externa hårddiskar, skannrar och videokameror, fungerar bäst när de är anslutna till höghastighets-USB 2.0-portar. Vissa äldre datorer kanske bara har USB 1.x-portar eller en blandning av USB 1.x- och 2.0-portar. Om det behövs en höghastighetsport för att enheten ska fungera korrekt läser du informationen från datortillverkaren och kontrollerar att den port du använder har stöd för USB 2.0. Om datorn bara har USB 1.x-portar kan du lägga till USB 2.0-portar genom att installera ett USB 2.0-kort i datorn.

Ansluta och koppla från enheter

De flesta USB-enheter kan tas bort och kopplas från när du vill. När du kopplar från lagringsenheter, t.ex. USB-flash-enheter, bör du kontrollera att all information har sparats på enheten innan du tar bort den. Om enheten har en aktivitetslampa väntar du i några sekunder efter det att lampan har slutat blinka innan du kopplar från enheten.

Om ikonen Säker borttagning av maskinvara visas i Meddelandefältet till höger om Aktivitetsfältet kan du använda den och kontrollera om enheten har avslutat alla pågående funktioner och därmed kan tas bort. Klicka på ikonen så visas en lista över enheter. Klicka på den enhet som du vill ta bort.

Du kan använda valfri USB-port när du ansluter en enheten som har installerats tidigare. Första gången du ansluter en enhet till en viss port installeras dock drivrutinen för den enheten igen.